Stari tekst koji sam našao na hard disku i koji nije moj tekst. Ako se dobro sećam nastao je iz neke komunikacije i saradnje sa ruskim tantricima pre dosta godina , ali sam već zaboravio i imena i situacije, kako je tekst uopšte i nastao, ko je tačno autor i otkud je on završio kod mene uopšte, ali mi se i danas čini zanimljiv i vredan da se prenese.

dvoje

Jedna od najsuštinskijih sastavnih delova doktrine i prakse Kaula-tantrizma je „pančatatva“ ili misterija „pet M“ („pančamakara“). U kontekstu sadane (tantričke prakse) pančatatva je glavni ritual, žrtvovanje Kule i mistično zajedništvo sa Boginjom. Po doktrini, to se razotkriva kao gnoseološka matrica po kojoj je Telo Božanskog, makro i mikrokosmos, raspoređeno.

Akkamahadevi2Po doktrini Tantre, metod da se postigne puno savršenstvo je uživanje u svetu ljubavlju prema Boginji. Joni-tantra 6.25 kaže: „Sreća se postiže kroz uživanje, kroz uživanje postignuta je sloboda. Stoga, treba se posvetiti potpuno uživanju“. Ali, pored toga, naglašeno je da je ljubav najbitnija na ovom putu. Na primer, Meru-tantra 10.67 kaže: „Samo onaj čija je ljubav jaka uspeva na ovom putu Leve strane“; isto iznosi Kularnava-tantra, Parananda-sutra i druge Tantre. „Zašto je uživanje tako bitno? Zato što se pomoću uživanja objavljuje to duhovno blaženstvo, za koje se kaže da je oblik Apsoluta manifestovan u telu“. (Kularnava-tantra 5.80). I kao što Devi-rahasja iznosi, „Najuzvišenija Gospa je zadovoljena putem obožavanja predstave blaženstva“ (Utarakanda 58.11). Međutim, ovaj put uživanja nije otvoren za svakoga; Tantre naglašavaju da je jedino „heroj“, vira, sposoban da to sledi. Takav vira ima potpunu veru u sebe i Boga, ispravno znanje i logiku, posvećenost Shakti (Boginji i voljenoj ženi) i odgovarajuću inicijaciju u Kula liniju. Onda postoji samo jedno uputstvo koje treba da se sledi sveć-ćaćara, „sleđenje nečije sopstvene volje“ (Kali-tantra 8.19).
Doktrina „pet M“ treba da bude postavljena u ovom kontekstu. Pančamakara je osnov kula-yoge. Đanarnava-tantra 22.68 kaže da „je sjedinjenje muškarca i žene istinska yoga“. Kroz ujedinjenje u ljubavi neko stupa u prebivalište transcendentnog, paramaples2pada. Kako Šiva kaže u Mahešvara-tantri, „biti u ljubavi je [biti] iznad sveta“. Pet suštinskih elemenata Kule, pančatatva, su pet aspekata ljubavnog zajedništva sa Šakti. Mahanirvana-tantra 5.22 insistira da je pančatatva neophodno obožavanje Nje. „Pet M“ su toliko mnogo važni da Kularatnavali tvrdi da bez 5M Boginja nije nikad zadovoljena.
Pet kula-tatvi označavaju celokupnost Boginjinog prisustva. Tantričko pričešće postoji u pet oblika: vino, meso, riba, mudra i maituna. Na sanskritu sve te reči počinju slovom „m“, otud i naziv panchamakara. Od ovih pet, dva poslednja ostavljena su bez prevoda; razlog za to je što postoji nekoliko njihovih značenja. Mudra uopšteno stoji za prženo žito (koje simbolizuje ono semenje karmi koje je spaljeno u vatri znanja) ali prvobitni smisao mora da je bio „seksuali partner“. Ovakvo tumačenje ne podržava samo budistička tradicija, već takođe i tantrička etimologija termina: “ono što donosi radost zove se mudra”. Krajnja makara, maituna, je seksualno opštenje i njegov rezultat, izbacivanje telesnih izlučenja.

buda
Sa jedne strane, ritualna upotreba 5M je čin antinomianizma, transgresija društveno – religijskog zakona Smriti baš kao što Nirutara-tantra sugeriše odbacivanje vedskih propisa. Ipak, to je samo površina ovog rituala; njegova suština je mnogo dublja. Simbolično, pet tatvi predstavljaju pet aspekata Boginje, pet delova Njenog Tela. Nadovezujući se na njih 5M ustanovljuju metod tantričke joge. Vino (madja) simbolizuje mističnu intoksinaciju ljubavnim osećajem, prema-rasa, koji se javlja kao rezultat buđenja srca pod uticajem božanske milosti (anugraha-šakti). Vino odgovara Šakti, ženskoj strani Božanskog. Meso, sa druge strane, stoji za mušku stranu Božanstva, Šivu. shivaTo simbolizuje svesnost, unutrašnju tišinu, kontemplaciju (dhiana). Vino i meso su Šakti i Šiva (vidi Kularnava-tantra 5.78). Kularnava stih dalje kaže: „Onaj ko uživa [njihovu sjedinjenost] je sam Bairava, i blaženstvo koje buja iz njegove sjedinjenosti je Oslobođenje“. Bairava je simbolizovan ribom (matsia odnosno mina), zmajem ili zmijom. Ovaj zmaj se uzdiže, to je personifikacija arohana-šakti, energija uzdizanja. Kako Šiva-sutra kaže: „Bairava se uzdiže“. To je takođe sankšoba, seksulano buđenje Boginje (vidi Nirutara-tantra 5.19). Tada, blaženstvo sjedinjenja mudra, „ono što donosi radost“. Četiri opisana elementa odgovaraju četiri strane sveta. Oni su četiri aspekta pete tatve, koja je iznad svega. Maituna predstavlja okretanje ka prvobitnom Jedinstvu, što je stanje Božanstvenosti. To je savršeno zajedništvo muškarca i žene u ljubavnom užitku, mahasuka buhističkih Tantri. Dok vino i meso korespondiraju spuštanju Šakti, gracioznoj moći Božanskog, a riba i mudra – rezultirajućim naglasku na nižoj kundalini, maituna je samarasja, „stapanje u istom ukusu“. U maituni se, seksualnim sjedinjavanjem sa Šakti, realizuje, paramananda, najviše blaženstvo. Kako Tantre kažu „sreća koja se ispoljava u sjedinjavanju ima kvalitet vrhunskog blaženstva“ (samjoge Ajate saukhiaM paramAnandalakŠaNam).
Po Kula učenju, ritual 5M bi trebalo da bude izvođen jedino kada neko ima autoritet bijwasanstock(adikara) dobijen od Boginje i Gurua i kada poseduje ljubav prema svojoj, Šakti, tj ženi. Tantre naglašavaju da na ženu treba gledati kao na inkarnaciju Boginje (na primer, vidi Mahakala-samhita Guhiakali-kanda 10.1663). Povrh toga, Anadakalpa-tantra 15.46 ide tako daleko da kaže da „neko može odbaciti svoju majku i svog oca, neko može odbaciti Šivu i Višnua, neko čak može odbaciti Boginju – ali nikada svoju voljenu ženu“.
„Ta Vrhovna Gospa Šakti, koja je slavljena kao [davateljica] Oslobođenja, Ona je manifestovana u obliku žene“ (Butašudi-tantra 7.17).