Maitreja

Maitreja u tri različita ispoljavanja

 

Postoji jedna velika zapadna zabluda i zamka u koju su mnogu upali, od teozofa, pa do Zlatne zore, kao i onih posle njih. A to je legenda o takozvanim Tajnim majstorima koji upravljaju sudbinom čovečanstva. Tako nešto ne postoji i izmišljeno je kako bi se manipulisalo ljudima.
Jedan od najstarijih primera ideje o „Tajnim vodjama“ u Zapadnoj hermetičkoj tradiciji jesu „Tajni nadredjeni“, za koje je Baron von Hund tvrdio da su ga inicirali u tajne Slobodnog Zidarstva.
Ta trojica koja su ga inicirali su, po njegovim rečima, tvrdili da je taj novi sistem masonerije koji mu je prenet, bio direktno nasledje templara koji su izbegli progone Kralja Filipa i sklonili se u Škotsku. Po jednima, Baron von Hund je bio inspirisan rozenkrojcerskim pričama o „Tajnim majstorima“, dok su drugi mišljenja da su Tajni majstori u njegovom slučaju, ustvari, bili Jezuiti. Ideja o unutrašnjem krugu prosvetljenih Majstora bio je poznat i Hermetičkom bratstvu Luksora. Takodje je i

Alexandre Saint-Yves d'Alveydre

Alexandre Saint-Yves d’Alveydre

Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, savremenik Eliphasa Levy-a i jedan od uticajnijih okultista svoga doba, smatrao da postoje duhovno superiorna bića koja se mogu kontaktirati telepatski, koja su Vodje ljudske rase i koja žive u mitskoj Agarthi. Ta njegova učenja, kao i ideja o „korenskim rasama“, našla su plodno tlo u Teozofiji koja je najviše i popularizovala ideju o Tajnim vodjama. Danas su „kontakti sa Tajnim vodjama“ omiljeni deo repertoara raznoraznih ego-manijaka. Istorijski, vidimo da su kontakti sa Tajnim majstorima bili falsifikat, recimo u Teozofskom društvu, isto kao i u Zlatnoj zori gde su još i više nego u Teozofskom društvu, služili za pretendovanje na poziciju moći. Pri tome takozvani Tajni majstori nisu nikada ništa pametno ni preneli ljudima, nikakvo novo znanje ili bilo šta konkretno od dobrobiti za čovečanstvo. Šta više, veoma često su njihove navodne poruke bile zapravo veoma problematične po svojoj prirodi.
Ja sam pripadao A∴ A ∴ u liniji koju je moj prijatelj Gerald Suster (Frater Uranus) dobio od svog Superiora, Geralda Yorka, literalnog izvršitelja Aleistera Crowleya i zadnjeg validnog Praemonstratora A∴ A ∴ Svesno sam napustio A∴ A ∴ kako bih išao levim putem zato što mislim da je A∴ A ∴ sa svojom pričom o Tajnim majstorima velika zabluda i stramputica za ovce koje su za šišanje. Iz istog razloga sam se teška srca distancirao od Zlatne zore. Sa druge strane, u neku ruku je uteha da su se skoro svi kvalitetni adepti XX veka koji imaju vezu sa Zlatnom zorom odrekli ideje o Tajnim majstorima i da to smatraju za zabludu i izmišljotinu koja je Zapadnu tradiciju odvela u smeru religije. Ja ovde sada ne bih ulazio u priču o Trećem Redu, to će biti tema nekih ozbiljnijih analiza i to verovatno u knjizi i Masonskom i rozenkrojcerskom lečenju.
Sledeći tekst je deo predavanja koje je John Myrdhin Reynolds, tibetanski lama zapadnog

John Myrdhin Reynolds

John Myrdhin Reynolds

porekla, održao u tadašnjoj Jugoslaviji. John Myrdhin Reynolds je veoma interesantna figura i šire od modernog dzogchena. Bavio se i sličnostima izmedju tibetanske i evropske paganske tradicije, otprilike već više od 20 godina njegova knjiga na tu temu je „u iščekivanju“. Za sada imamo predavanje koje je održao u Kathmandu kafe-restoranu „The Re-emergence of the Goddess – Tantra, Paganism, & Wicca“ gde je izložio osnov njegove ideje o sličnosti moderne Wicce sa vadjrajana i indijskom tantrom, gde on Wiccu posmatra kao isti univerzalni arhetip kao i Dakini i Heruku.

Heruka i Dakini

Heruka i Dakini

 

Sažetak smisla predavanja o Velikom belom bratstvu u tibetanskoj tradiciji i ono što je otprilike poručio tada bila je da ljudi ne daju svoj novac raznoraznim zapadnim hohštaplerima koji ih varaju. U širem smislu to bi se danas moglo proširiti ne samo na Zlatnu zoru i A∴ A ∴ već i na čitavu najezdu raznoraznih new age učenja, kanalisanih tekstova i sličnih korporativno-duhovnih prevara.

Legenda o  Velikom belom bratstvu bi mogla da ide do indijskog Kralja Ašoke iz 3. veka pre nove ere. Sasvim sigurno da je to veoma uticalo na formiranje mita o Tajnim Majstorima, koji su za Zlatnu Zoru postali, preko teozofa, nešto drugo. Reynolds je dao priču kako to izgleda tradicionalno na Tibetu. Od prvobitno Velikog belog bratsta, preko mahatmi Teozofskog društva, došlo se do verovanja u Zlatnoj zori i kasnije u  A∴ A ∴ u nekakve super razvijene nadljude koji su čuvari i usmerivači ljudske rase. Bodisatve su nešto drugo,  Avalokiteshvara je recimo po mitu recimo stvorio Sunce i Mesec, Šivu, Bramu i ostale, a i uloga im je drugačija od one koju im je davala Zlatna zora, na primer. Ovo predavanje konkretno je snimila jedna Alenka iz Ptuja, a ja posle prevodio sa snimka:

Veliko Belo Bratstvo u Tibetanskoj tradiciji

John Myrdhin Reynolds (deo predavanja)

Postoji grupa od devet Vodiča koji su Velike Boddhisattve. U Zapadnoj tradiciji su poznati kao Veliko Belo Bratstvo; oni su Starija Braća ljudske rase koji nadgledaju njenu duhovnu evoluciju. „Poglavar“ Bratstva je, na sanskritu, znan kao Avalokiteshvara. Obično su zainteresovani za neke posebne aktivnosti: Avalokiteshvara za širenje ljubavi i samilosti u svetu; Kshitigarha za oslobadjanje ljudi iz pakla; Asakagartha je povezan sa ispovedanjem greha, Sarvanivarana-Vishkambi sa odbacivanjem velova; Maitreya sa širenjem ljubavi u svetu, naročito sa ujedinjavanjem u Univerzalno Bratstvo i pozitivnim revolucijama koje vode u Novo Doba. Sa tim je povezano meditiranje na Maitreyu. Mnoge prakse su povezane sa Manjusriem. On je veoma poznat medju Tibetancima. Meditacijom na njega uvećavaju se inteligencija, znanje i mudrost. Postoje Manjusrieve posebne prakse koje naročito povećavaju naše Znanje. On je zaštitnik nauke, pisanja i elokvencije, takodje i svih vrsta metnosti i astrologije. Vajrapani je naročito povezan sa Magijskim i Mističnim moćima. Meditiranje na Vajrapanija oslobadja od prepreka na Stazi. Poslednja dva su Samantabhadra i Mahasthanaprata.
Možemo meditirati na njih sve ili meditirani na nekog od njih pojedinačno. Najvažniji su Avalokiteshvara,Manjusri i Vajrapani: aspekti Budine Ljubavi, Mudrosti i Volje. Volja je povezana sa našom sposobnošću da se stvari dogode. Njen razvoj je bitan za rad sa energijom. Jedna od metoda našeg razvoja na balansiranom putu je sledeći: vizualizovati Avalokiteshvaru u krunskom centru, Manjusrija u grlenom i Vajrapanija u centru srca.

Originaln o izdanje kasete sa "The Re-emergence of the Goddess - Tantra, Paganism, & Wicca" predavanjem u kolekciji autora

Originalno izdanje kasete sa „The Re-emergence of the Goddess – Tantra, Paganism, & Wicca“ predavanjem; iz kolekcije autora