vajrajogini

 

Postoje razlike izmedju indijske i vadjrajana tantre. Ovaj put ćemo se pozabaviti sa sedam Aćara kod naše braće budista, a iz usta našeg Gurua iz Indije:

Kod onih koji su revnosni da postignu viši stepen postignuća vezan za telo i um, vodjeni željom da postanu nadljudska bića prirodno privilegovana, proces koji slede naziva se dakšinaćarija. Proces superiornosti, Desni put.

Ova grupa praksi je takodje poznata i kao Matri/Šakta tantre:

1. Pašuaćara (Prakse za životinje)
Kada se životinjska priroda nadvladjuje evolucijom čoveka i kada je pripitomljena nepopustljivom i smirenom praksom celibata i samo-uzdržavanja, praksa se naziva Pašuaćara

2. Viraćara (Prakse za Heroja)
Kada se postignuto praksom Pašuaćare suoči sa životodarnim jogičkim praksama narastajućih moći istrajnosti i promena, praksa se naziva Viraćara.virachara

2. Diviaćara (Praksa Nadčoveka)
Beskomprimisna priroda, postignuta praksom Viraćare, kada se uzvisi meditacijom, rastom strpljenja uma i analizom i narastajućim dubokim razumevanjem, praksa se zove Vidiaćaria.

Kada se posredstvom fizičkih, životodarnih, mentalnih i intelektualnih praksi suočimo sa prepredenim i jedva primetnim komplekson superiornosti dobijenim praktikovanjem dakšinaćarije, preokrećući reakcionarne sile u prijateljske užitke koji vode do lake ekstaze, proces se zove Vamaćara, preokrećuća tačka prirode, ili Levi Put. Ova grupa praksi se naziva Pitri/Šaiva Tantre:

3. Sidantaćara (Prakse Zadnjeg Suda)

Kada je suptilni ego viših prvilegija postignutih praksom Diviaćare, zauzdan neprekidnom analizom spoljne i unutrašne prirode, praksa se naziva Sidantaćara.

5. Guhjaćara (Praksa čaure)

Suština razumevanja postignuta praksama Sidantaćare kada se praktikuje kroz samo-osnaživanje čistog uma dubokom koncentracijom, budjenje celokupnog nervnog sistema vodi do neprestanog samadija (ekstaze, transcendencije). Ta praksa se naziva Guhjaćara.

Suština Levig i Desnog puta vodi do meditacije Neutralnog, Praznine. Ta praksa je Kulaćara, Srednji put. Nirutara (Transcendentalna faza prakse) počinje skupa sa Levim usavršavanjem Kulaćara prakse. Nirutara znači „ništa iza toga“. To vodi do ultimativnog savršenstva poznatog kao Veliko Oslobodjenje odnosno Mahanirvana. To je cilj Vadjrajane.

Kulachara
6. Kulaćara (Praksa Budine Porodice).
Kulaćara poseduje tri podrobna stepena do Savršenstva; Anujoga (Kulaćara), Mahajoga (Kaulikaćara), i Atijoga (Kaulaćara). Jedinstvenost postignuta samotnjaštvom Guhjaćare se ovde prevazilazi praksom preokretanja nadmetanja u lep odnos prema drugima, strasti u samilost, neznanja u sve-znanje, mržnje u prepuštanje, vezanosti u ekstazu. Ta praksa je poznata kao Anujoga Kulaćare. Kaulikaćara (Praksa glave porodice), odnosno Mahajoga, dolazi sledeća u grupi Kulaćara praksi.
Stablo ega se preokrenulo ka svom involutivnom semenu praksom Kulaćare i kada se posmatra neustrašivom svesnošću, kada je spaljeno vatrom mudrosti i sa najdubljom kontemplacijom čistog uma, ta praksa se naziva Kaulikaćara.
Kaulaćara (Budina Praksa) ili Atjoga je krajnje savršenstvo Kulaćara skupa praksi. Smorenost tela, uma i intelekta postignuta kroz sve ove prakse, a naročito kroz duboku kontemplaciju Kaulikaćare, kada je oslabljena praksama uživanja u Praznini, praksa se naziva Kaulaćara.
Savršenstvo Praznine poznato kao Sahadjaćara, Put Spontanosti je bezbrižno slavljenje života onakvog kakav on jeste. Beskrajno putovanje Istinskih Avanturista;

7. Svećaćara (Praksa spontanosti).
Kada je Buda opušten i oslobodjen čak i od prakse relaksacije, kada uopšte nije ostala nikakva podeljenost izmedju ezoteričnih i egzoteričnh praksi, kada nema više strane želje za slobodom, kada Život onako kakav on jeste nije ništa drugo do Nirvana, to je onda Svećaćara, samouspostavljena praksa spontanosti. Ovo stanje je osnov svih Savršenstava, kada sve akcije kulminiraju u Savršenoj mudrosti. Šta god da Uzvišeni čini u laganoj ekstazi to je onda spontana praksa. Ovo je postignuće ne-postignuća (Sahadja).