Nyāsa je ritualna „projekcija“ Božanstava tantričkog panteona koja se u tantri izvodi na određene delove tela. Na taj način se u tantri „obogotvoruje“ telo. Tokom ovog rituala se dodiruju, dlanom i prstima, različiti delove tela, uz izgovaranje odgovarajuće mantre i vizualizaciju odgovarajuće slike Božanstava. Matrika nyāsa, recimo, podrazumeva slova sanskrita koja se projektuju na delove tela tantrika, pri čemu se uz to izvode i odgovarajuće mudre (položaji prstiju).
Jedna od jednostavnijih nyasa bi izgledala tako što se uz izgovaranje imena Rišija (legendarnih indijskih mudraca iz daleke prošlosti) četiri prsta desne ruke drže na temenu. Naime, svaka nyasa, kao svoj deo, uključujuje prethodno odavanje poštovanja mudracu koji je prvi realizovao tu mantru. Teme se dodiruje između ostalog i zato što je realizacija Božanskog povezana sa Saharsara čakrom. Potom se prstima dodiruje vrh nosa dok se izgovara čanda. Čanda je ritam pesme ili „mera“. Zatim se prsti postave na grudi i mantra se ime odgovarajućeg Božanstva. Srce je mesto gde Gospod prebiva kao antarjami (onaj koji vlada iznutra, Superduša, Paramatman) i to je jedan od razloga zašto se dodiruju grudi.
Tantričke nyase, kako spoljne tako i unutrašnje, deo su procesa isceljenja. Postoje škole koje su veoma patrijarhalne, recimo biharska škola je takva, gde se i ako i ima tantrička linija „obožavanje žena“ vrši zasnovano na njihovom životnom stilu bramaćarija. Moja tantrička braća iz Indije, recimo, pričala su da je Satjananda posedova sve nyase povezane sa tantrom levog puta (vamaćara), ali da ih nikad nije praktikova i davao učenicima iz veoma ideoloških razloga. Te nyase isceljuju razloge za pasivno agresivno seksualno ponašanje i da je takvo njihovo prikrivanje i nekorištenje dovelo do brojnih seksualnih skandala i afera u toj školi joge. Ne možete da podstaknete Kundalini Šakti bez da funkcionišete kao zdravo seksualno biće, ako ne stalno onda bar s vremena na vreme.
Bramaćarija ne znači celibat kako to neki u Indiji predstavljaju. Brama je božanska svesnost, a ćarija je pokretati/ponašati se/voditi. Bramaćarija bi tako značilo pre „ponašati se skladu sa božanskim“. Bramaćarija bi tako bio stalni ostanak u Brami, što znači da bilo šta da se radi, pa i seks, to mora da vodi ka Brami i da bude u Brami. To se odnosi i na seksualni čin. A za kvaliteta seksualni čin mora se poštovati žena, budući da je tantra „put ogledala“, gde je partner ogledalo u kojem se ogledamo i gde ne vidimo sebe, već Božansko.
Nyase pomažu da se stabilizujemo i udjemo u to božansko stanje nedualnosti, ali istovremeno kada se vratimo u stanje projektovane konsenzusne realnosti koja je dualna, Kundalini sadana traži „akciju“, bez koje kao prizemljenja neko, pre ili kasnije, biva duhovno smeten i upropašten. Svaka žudnja i strast zato je sveta.
Dodir (sparša), način je i da se ispolji božansko kroz čoveka. Svaki dodir je za tantrike bitan. Ako vam neko kaže da radi tantričku, joni ili lingam masažu, znajte da je to nju edž konstrukcija i da to ne postoji u tradiciji. Tantra koristi deo klasične ajurvedske masaže po marma (energetskim) tačkama da bi recimo pre maitune (ritualnog seksa) smanjila seksualnu tenziju pašu (životinjskih) energija, kako bi telo bilo prigodno da primi božansku energiju za tantrički seks i kosmički orgazam u kojem se kroz ženu zadovoljava Boginja. Tako se svaki dodir u Šakti tantri računa kao magijski. Dodirom neko može biti izlečen, ali mu se može preneti i abićarija, tj crna magija. U tantri je ejakulacija veoma važna, zašto se u kineskom daoizmu zadržava seme i ne ejakulira tokom seksa ne znam, ali u Indiji ko ne svršava tokom seksa i čuva seme to radi zato što želi da koncentriše magijsku moć u rukama, kako bi dodirom mogao da prenese magiju, najčešće crnu, na nekoga. To bi bile nekakve negativne nyase gde se u nečije telo instalira energija bića koje bi trebalo da naudi toj osobi. Tako da je za tantrika svaki dodir mnogo više od dodira i može da ima izuzetan uticaj na nečiji dalji životni tok i na dobar i na loš način. Indusi se ne dodiruju, oni se poklone jedan drugom. Namaste je ustaljeni indijski pozdrav i uprkos uvreženom mišljenju ne znači „klanjam se božanskom u tebi“, pošto bi to bio odnos koji imaju dva sadua koji su realizovali božansko, već znači jednostavno „klanjam ti se“, bez dodirivanja. Uzgred budi rečeno, kao mala digresija, Namaste je pozdrav koji se upućuje kada se sretnu dve osobe. Veoma je nepravilno kada na početku joga časa instruktor kaže svim vežbačima u sali Namaste. To bi značilo da se obraća samo jednoj osobu u sali, pošto je Namaste jednina. Kad pozdravlja više osoba ispravan izraz je Namovaha.
U duhovnom smislu Nyasa je cirkulacija svesnosti između specifičnih tačaka u telu/čakrama. Danas se puno priča o čakrama i svako priča o njima, ali da budemo iskreni to što se priča uglavnom je pogrešno. Na primer, u reikiju originalno nema čakri, što znači da niti se koriste, niti se radi sa njima.
Čakra nije točak i čakre se ne kreću. Čakre nisu uspravne, one su vodoravno pozicionirane kao ravne i ne okreću se ni na levo, ni na desno. Čakre nisu stvari da mogu da stoje uspravno i da se pokreću. Čakre su fokusne tačke u prostoru za ispoljavanje karme. Zato se čakre ne „aktiviraju“ niti „čiste“ tek tako. Kada dirate čakre vi pokrećete karmu. Ako je karma dobra, odlično. Ako nije, što je najčešće slučaj, krene vam sve loše u životu, razbolite se i najverovatnije brzo umrete. To je kao da imate u laboratoriji zatvorene epruvete. Ako otvorite epruvetu sa smrtonosnim virusom i njuškate je bez zaštite, jedino što možete da očekujete je da se zarazite i umrete, sem ako nemate lek. Čakre su u tom smislu, samo vrata kroz koja nešto može da dodje kada ih otvorimo. Ako smo spremni za to dobro je, ali ako nismo loše je. Čakre nisu deo ispoljenog sveta, one zapravo i nisu realne. Zato i postoje sistemi koji koriste različit broj čakri, pd 5 do so preko 100. Postoji neograničen broj čakri. U Indiji tradicionalni sistemi, a to znači bar da su stari preko 500 godina sa direktnom linijom energetskog prenošenja znanja Majstora koji su postigli svetlosno telo, koriste od 5 do 49 čakri. Jedna od tradicija u koju sam ja iniciran tako koristi šemu koja sadrži 18 čakri. Ponoviću da sve što na zapadu govore o čakrama jeste u 95% slučajeva pogrešno i odnosi se na efekte koji se dogode nakon što se radi sa čakrama. Kada upalite sijalicu i ako doleti noćni leptir, to onda nije sijalica već je to noćni leptir koji je tu došao zbog sijalice. Emocije nemaju veze sa čakrama, one su nešto što je reakcija našeg ega na nešto što se desi kad se pokrene karma. Zato kad vam neko ponudi da vam radi sa čakrama ljubazno mu zahvalite i moj je savet odbijte. Ili je ta osoba deo moderne new age industrije koja zaradjuje na naivnima preko usluga, radionica i predmeta, od čega ništa ni nema veze sa duhovnošću već samo služi da vam uzmu novac, ili je to narcisoidni tip osobe koja traži pažnju i vašu energiju. A ako slučajno i aktivira čakre najverovatnije je da če to biti fatalno po vas. Čakrama se bave oni koji to znaju, a ako se prepustite neznalicama i šarlatanima, možete samo da navučete gomilu boleština.
Svrha čakri je da budu šema za postavljanje nyasa na njihove simbolične latice. Tako se posadi seme svesnosti o nečijem istinskom sopstvu koje se posle razvija u cvet Prosvetljenja.
Nyase služe za različite stvari, tako se nyasama višestruko pojačava efekat sadane (duhovne prakse) za šta služe Matrika nyase, a Čakrasana nyase su rako za potpuno sjedinjavanje sa Gurumandalom, da bi tek onda mogla da se radi maituna, tj sveto seksualno spajanje. Par na taj način nyasama prodje gore i dole kroz Šri Čakru tri puta, čime se uspostavi trijada ranijih Gurua iz linije u odgovarajuće čakre. Tek posle toga par može da se sjedini na mestu Bindua, rastopivši svoj ego u neosećajnom Satćidananda Nirđuna Bramanu.
Nyasa je tako tehnika iz tantričke joge koja je u samoj srži tantre, a ne seksualni odnos sa čim se tantra najviše poistovećuje. Postoje žene, u Indiji se nazivaju bor, koje nemaju seksualne odnose, a ispunjene su energijom Boginje. Iskustvo za tantrike tako postoji bez seksualnog odnosa, ali ne i bez nyasa. Nyasa je kontakt sa božanskim energijama i ako bi ispravno sprovodili znanje o njima, svet bi bio transformisan zato što bi srca ljudi bila oslobodjena.