1. Te puteva ne znaju grabljivice, jastrebovo ih oko ne opaža.
  2. Zveri divlje njima nisu kročile niti je kada lav njima prošao.“

Knjiga o Jovu, 28: 7-8

Hidden Tunnel

Skriveni tunel, slika Susanne Nilsson, preneta u skladu sa Creative Commons licencom

Opšte je poznato da se 22 velike arkane tarota veoma precizno podudaraju sa 22 staze drveta života. Male arkane  smeštaju se u sefire drveta, tako što svakom kabalističkom svetu odgovara jedna „boja“ malh arkana. Ostaje nam 16 dvorskih karata koje su neraspoređene. Da li je to baš tako?

U svojim lekcijama o tarotu Pol Foster Kejs je, bar koliko ja znam, prvi pomenuo da postoje i „tajni“ putevi na drvetu života. Te lekcije su išle na papiru i u vidu audio kaseta koje su pratile taj kurs.  Nigde u Zlatnoj zori, koliko sam ja video i kao instrukcije dobio i bio podučen, se oni ne spominju, kao ni u A.’. A.’. Doduše, jednopotezni heksagram koji  se njima dobija na drvetu, korišten je u enohijanskom radu sa Anđelima u Zlatnoj zori. Jedna, veoma cenjena grupa nastala posredno iz Zlatne zore je pre dosta godina bila organizovala prenošenje i ovog znanja u vidu višednevne radionice. Da li je to bilo tradicionalno znanje iz Zlatne zore za koje ja ne znam, budući da se oni više zasnivaju na kasnijem obliku Zlatne zore koji se zvao Stela Matutina, ili su to oni kasnije razvili, ni tada nije rečeno niti sam ja to ikada posle saznao. No, ono što su tada dali vezano za prirodu ovih skrivenih staza veoma je zanimljivo i daje zanimljive mogućnosti jednog drugačijeg čitanja i poznavanja dvorskih karata.

kasete

Originalne kasete sa BOTA tarot lekcijama, iz kolekcije autora

Naime, Kejs nigde nije dao, koliko bar ja znam, nikakva dalja uputstva ili objašnjenja vezano za to na šta se ti putevi odnose, niti kako se povezuju sa tarot kartama, ali je očigledno da se šesnaest skrivenih staza može povezati sa 16 dvorskih karata koje su bile neraspoređene na drvetu. Deset sefirota i 22 staze daje broj od 32, što je brojčano odgovarajuće hebrejskoj reči za srce. Kada im se dodaju nevidljive staze to je 48 što je brojčano odgovarajuće hebrejskoh reči za mozak. Takođe, to je i broj anđeoskih priziva. Ovo nisu moja istraživanja ni uvidi, ovo je zasnovano na učenju koje na osnovu svojih istraživanja i uvida daje jedan od zapadnih ezoterika, Dejvid Huls,  a istovremeno to negde odražava način dolaska do znanja i dekodiranja modela po kojem Univerzum funkcioniše. Recimo, broj latica čakri, što je pojam iz indijske joge i tantre i u slobodnoj interpretaciji se može tumaćiti kao energetski centar koji približno odgovara lokacijama na telu koje idu duž kične.  kada se fokusiramo na aktiviranu kundalini energiju od korenske do srčane čakre jeste 32. To odgovara zbiru poznatih staza i sefirota. Kad dodamo skrivene i dobijemo broj 48, onda imamo broj latica čakri od korenske do grlene i to upućuje na vezu između srca i govora. Boginja Sarasvati je ustoličena u višuda čakri i ona je između ostaloga i boginja  govora.  Za ovu čakru vezana je posebna moć, sidi, koja se odnosi na govor i koja se naziva vak sidi. Vak sidi znači da kada nešto kažemo, to se i desi. Da bi se stiglo do toga to što kažemo kažemo iz čistog srca. Setimo se šta sam ranije pisao o Štajneru i njegovom organskom načinu razmišljanja.

Raspored dvorskih karti po nevidljivim stazama je zasnovan na rasporedu slova neizrecivog božijeg imena היה (JHVH) i elementalnom rasporedu vatra – voda – vazduh – zemlja, kao i na šesnest geomantijskih figura. Nekada te kombinacije karte, staze koja povezuje sefire i geomantijske figure mogu biti neobične i zbunjujuće, ali mora se uzeti u obzir da svaki skriveni put ima dva čuvara koji se odnose na naše najveće radosti i najveće strahove. Tako da  ove staze mogu biti veoma korisne, ali nisu za početnike i zato sa razlogom i jesu bile skrivene.