radost

Džesa O’Brajen (Jessa O’Brien), gola blogerka iz Australije; slika je objavljena sa njenim ljubaznim  dopuštenjem

Jedan od načina potčinjavanja žena u patrijarhatu bio je i oduzimanje prava na seksualnost ženama i njihovo onemogućavanja da dožive orgazam. Patrijarhalni sistemi generalno imaju negativan odnos prema seksualnosti smatrajući je grešnom i nečistom, ali u društvima koja su prethodila patrijarhatu seksualnost se smatrali svetom i davali joj zaštitni karakter.
Razmotrimo ova dva pristupa na primeru gotskih katedrala u hrišćanstvu i primeru tantričkih hramova u Indiji.

gargojla

Notr Dam

Ceo svet je nedavno bio svedok velikog požara u kojem je izgoreo deo Notr Dam katedrale u Parizu. Ona je, kao i druge srednjovekovne katedrale gotičkog stila, imale na svojoj fasadi čudna biča, takozvane rigalice po kojima je i bila poznata. Najpopularnije štivo srednjeg vijeka, uz Bibliju, bio je bestijarij ili srednjovekovni praktikum fantastične biologije sa popisom biljaka, životinja, demona, zmajeva i drugih mitoloških bića, kojima je, po narodnom verovanju, Bog dao mistična svojstva. Mistika i simbolika tih bića postaje tako deo likovne opreme katedrala, kojima su naročito bogato ukrašavane gotske katedrale u Francuskoj. Sva ta neobična bića i čudovišta, zapravo zajedno čuvaju i brane od zlih sila Božju kuću na zemlji. Na katedrale su kao kamene figure stavljani lavovi, grifoni (četvoronožna krilata čudovišta veličine vuka, sa nogama i kandžama lava i glavom orla, iz čijih očiju seva vatra), te rigalice, u našim krajevima poznate još i kao vodorige (fr. gargouille – grlo), monstruozni zoomorfni oblici nalik na zmajeve koji rigaju vodu, tj služe za odvod voda, koje nastaju od padavina, iz usta i čuvaju crkvu od zlih demonskih sila. U keltskoj i germanskoj mitologiji rigalice se spominju kao bića koja se kreću po noći, a danu se skamenjuju. Po legendi Sveti Romanus, koji je kasnije postao Biskup Roua, je pobedio zmaja i spalio ga, ali vrat i glava nisu mogli da izgore zato što su već u sebi imali vatru. Zato su glavu sa vratom postavili na katedralu kako bi terala zle sile od svete gradjevine i vernika.

Jasno je da se verovalo da će bića vatre, koje su hrišćani pokorili, morati da brani crkve od samih sebe, dakle vatre, služeći kao kanal za vodu. Zanimljivo je da su sa zagrebačke katedrale 1644. skinute ovakve gotske zaštitne dekoracije, uključujući i rigalicu, kada je ona preuredjena u starom romaničkom stilu, da bi 1645. nakon požara u kojem je izgorela rigalice bile vraćene. Čudna podudarnost je činjenica da je samo nekoliko dana nakon što su sa njene fasade, prvi put u njenoj istoriji, radi restaurcije skinute rigalice, Katedrala Notr Dam takodje izgorela.

Hrišćanstvo se dakle branilo od zlih sila takodje silom. Kulture koje prethode partijarhalnim su se branile plodnošću, što hrišćanstvo nije moglo budući da su plodnost i seksualnost proglasili za nešto loše i prljavo. Kao primer odbrane plodnošću mogu se navesti drevne grčke žene koje su, kada bi trebalo da „oteraju zlo“ ili da recimo smire oluju na moru, zadizale haljine i pokazivale svoje genitalije, što je verovanje i običaj koji se dugo bio zadržao i u Kataloniji. Plodnost je u tim kulturama bila sveta, a golo telo nije bilo tabuirano. Slično tome, u indijskoj tantri plodnost ima zaštitni karakter. Tantrički Hadjuraho hram, koji smatraju za jedno od sedam indijskih čuda, verovatno privlači najviše pažnje na zapadu zato što se u njemu nalaze skulpture na kojima su parovi koji imaju seks i te skulpture danas se najčešće mogu videti kao ilustracija poznatog indijskog spisa Kama Sutra.Ali Hadjuraho hram uopšte nije posvećen seksualnom uživanju i samo 10% skulptura u Hramu imaju erotsku prirodu. Postoji nekoliko verzija objašnjenja zašto se te erotske skulpture tu nalaze. Po jednoj predivna Hemavati se kupala na mesečini i lično mesec ju je napastvovao, nakon čega je ona pobegla i sama u šumi odgajala sina Čandravarmana, rodjenog iz te veze. Po napisu iz samog hrama on je kao sin Indua (meseca) postao kralj, započeo vladavinu legendarne Čandela dinastije i izgradio Hadjuraho hram sa skuplturama koje prikazuju ljudsku strast i njenu uzaludnost.
Po drugima svrha ovih skulptura bila je da ponovo izazove strast u umovima Indusa koje je asketizam budizma u to vreme umrtvljavao. Po trećima, budući da su takve skulpture samo na spoljnom zidu hrama, njihova svrha je bila da neko ostavi napolju zadovoljstva sveta kako bi postigao Oslobodjenje.
Neki drugi, pak, bili su mišljenja da su skulpture zapravo bile vrsta edukacije i označavale različite aspekte tantričkog kulta, ali pravo tantričko objašnjenje, o čemu je već pisano na ovom blogu, jeste to da je tantra kult plodnosti, a rituali plodnosti su uključivali praktikovanje rituala sa seksualnim odnosom, ili nekad bar njegovo simbolično predstavljanje. Plodnost nije podrazumevala samo razmnožavanje kao primarni cilj, već i odbijanje zla, smrti i loše sreće, kao i promociju života, uspeha i sreće.

maituna
U hramovskoj umetnosti erotske figure su korištene da prizovu ne samo dobru sreću, već i zaštitu hrama i onih koji se nadju u njemu i na tim skulpturama uglavnom ni nisu predstavljeni ljudski likovi, već polubožanstva i mitska bića koja imaju seks i tako štite unutrašnjost hrama od „zlih“ uticaja?
Takodje, u jednom od hramova iz ovog kompleksa parovi koji imaju seks su postavljeni oko likova Matrika (Majki). Seks je bio zaštita, ali sekundarno i način na koji se njima udovolji, a u ovom slučaju su skulpture zamena za aktuelni seks.
Zaštitni karakter parova koji imaju seks se može videti i iz tantričke inicijacije gde su zapravo oko inicijata parovi koji imaju seks rasporedjeni po digbal (pravci sveta) rasporedu. Tehnički, to nije sama inicijacija, već je zaštita pri inicijaciji kojom se instalira astralna zaštita u auru budućeg tantrika, koji time može da bez opasnosti izvodi tantričke prakse koje bi nekom naudile zdravstveno, ili čak mogle biti opasne po život.
Dakle jedan od načina na koje je patrijarhat pokorio žene, kako smo videli, jeste i kontrola seksualnosti i nametanja osećaja srama vezano za nagost. Iako se tantra povezuje sa seksualnošću zapravo tu postoji jako puno ne samo predrasuda, već i veoma pogrešnih shvatanja. Tantra je celokupno zasnivana na seksu, ali je potpuno i nepovezana sa seksom, što je svojevrsan paradoks budući da neko može da ima jako seksualno iskustvo kosmičkog orgazma, što jeste prosvetljenje, bez i da ima seks.

Jedna od većih indijskih svetica koja je bila obdarena raznim moćima i demonstrirala

Anandamayi Ma

Šri Šri Anandamaji Ma

više puta čuda, Šri Šri Anandamaji Ma, skoro sve vreme bila je u stanju orgazma, bez da je imala seks. Postoji veza izmedju prosvetljenja i orgazma, kako ćemo videti dalje u tekstu, a vezano za Šri Čakru, konkretno za bindu tačku u sredini i trougao oko nje.

Šri Šri Anandamaji Ma nije bila tantrički Guru niti je podučavala seksualnu tantru. U njenom ašramu se od onih koji su želeli da mu se priključe tražila sriktna bramaćarija (seksualna apstinencija) , ne samo telesna nego i misaona i emotivna. Što je donekle bilo u skladu sa imenom Nirmala koje su joj dali roditelji po rodjenju, a koje znači savršeno čista. Pa ipak je skoro stalno bila u stanju orgazma, bez seksualnog odnosa.

Osnov tantre  jeste takozvana Šri Čakra koja se sastoji od više isprepletenih trouglova i u njihovoj sredini tačkom koja se naziva bindu. Postiči tu tačku znači postići stanje prosvetljenja, ali to je stanje koje se ne može postići. Mi smo uvek u tom stanju, uvek smo bili i uvek ćemo biti, samo toga nismo svesni. U tom smislu niko se ne prosvetli, neko se samo „seti“ tog stanja i onda udje u taj doživljaj. To je jedan od razloga zašto su drevne indijske rišije nazivali „videocima“. Oni nisu ništa postigli, samo su svedočili nešto što su videli i što je uvek bilo tako i što se ne menja.

Danas na zapadu mnogi govore o kundalini, ali ona je nešto drugo od onog šta joj se pripisuje. Kundalini je energija života i smatra se da je ona ženske prirode, tačnije veruje se da je ona indijska Boginja, žena je njena praslika u malom, a  moć koju žena poseduje, metafizički i materijalno, dakle i socijalno, ovaploćena je u Kundalini. Po mističnoj anatomiji Boginja prebiva u genitalijama žene i tu je ustoličena i kundalini energija, tačnije rečeno njeno sedište je u klitorisu i to je u stvari bindu tačka Šri Čakre. Još uvek postoji dilema da li je klitoris u stvari nerazvijeni penis, ili je penis samo veoma uvećani klitoris, ali i bez te dileme, žene su sa klitorisom nalik na penis zapravo mnogo kompletnije od muškaraca. Postoji mistična veza izmedju bindua (tačke) koju indijske žene nose na čelu i klitorisa. Klitoris je mesto zadovoljstva i sreće, a jedna od prvih stvari koje se dešavaju kada kundalini krene da se aktivira je osećaj gubljenja identifikacije sa telom i svih briga i to je jedno sveopšte rasplinjavanje, što je veoma slično orgazmu. Zapravo, tantra uči da se živi intenzivno u materijalnom svetu i uživa, put tantre je put boge (zadovoljstva), što je sanskritski veoma vezano za našu reč bog, a ne put odricanja i joge. I kunilingus je izuzetno važan deo tantričkog seksa zato što se pre toga Boginja prizove u klitoris žene i onda je oralno stimulisanje klitorisa u stvari zadovoljavanje Boginje koja oseća sve što oseća i žena koju tantrik zadovoljava. Tradicionalno, test pre inicijacije je da tantrik oralno uspešno zadovolji 107 jogina u hramu, pre nego što ga 108 inicira.

Živeti uspešan tantrički život znači dopustiti da životni tok energije teče bez pravdanja, radosno i spontano uživajuči u svim delićima egzistencije i gde je sve u kosmosu u savršenom redu i izbalansiranosti, kao što je to oduvek i bilo. Izvor tog toka je tačka u centru crteža Šri Čakre i to je simbolično klitoris. Tantričkim jezikom govoreći to je par u seksualnom odnosu, koji reflektuje tantrički božanski par Šivu i Šakti. Bindu je tako centar orgazmičke energije, ali to nije genitalni orgazam, već višesatni kosmički orgazam koji protresa celo telo i širi se i izvan tela.

more.jpg

Dakle u tantri je seks ključan, ali on ne mora biti konkretno prisutan u tantri. Ali orgazmička energija i iskustvo kosmičkog orgazma jesu prisutni i na tome se cela tantra i zasniva i to je mnogo primalnije i intimnije osećanje od bilo kojeg običnog orgazma koje su žene na zapadu doživele i ta kosmička percepcija orgazma je bindu tačka. Zavisno odakle gledamo, pošto percepcija može ići u oba smera, bindu je tačka i kreacije, ali i negacije kreacije. On je i poradjanje univerzuma, dakle njegovo ispoljavanje, ali i njegovo anihilovanje i povlačenje u stanje pre nego što se nemanifestovano manifestuje. Trougao oko njega se odnosi na shvatanje univerzuma. On podrazumeva odnos, subjekt, objekt i predikat. Bindu je nepodeljenost, dakle nema nikoga ko bi sa nekim komunicirao. Dvoje su svoju dualnost izgubili u Jednom.

Tantra počinje sa stanjem izmedju sva i jave, a negde joj je kulminacija u dubokom snu. Orgazam i stanje dubokog spavanja bez sna su identični bindu tački, zato što se tu ego izgubio. Nema ga pošto nema ni subjekta koji bi išta opažao, tako da  vreme i prostor iščezavaju u bljesku tantričkog orgazma. Orgazam je, kao sećanje na iskustvo „izgubljenog Raja“, iza svakog duhovnog iskustva i to je ono čemu teži duša svakog ljudskog bića.

seks i mantra

 

Seks oslobadja i od inkarnacije. Seks je umiranje u kojem se dvoje identifikuju kao božanstva i onda „jedno u drugom umru“. Samo iskustvo orgazma prati vidjenje blještave svetlosti. To je ista ona blještava svetlost o kojoj je podučavao Timoti Liri u okviru svog psihodeličnog iskustva. Kada neko umre i kada dodje trenutak da bude inkarniran, onda pre nego će biti uvuĉen u matericu trebalo bi da se seti  iskustva sebe kao božanstva, koje je imao tokom ritualnog tantričkog seksa, čime će moći da blokira matericu žene u koju bi trebalo da bude inkarniran, pa tako  da blokira i svoje uvlačenje u inkarnaciju. Drugi naĉin je da se u trenutku kada spermatozoid prodre u jajnu ćeliju, a to je doživljaj koji prati jak bljesak svetlosti, neko ko je na redu za inkarnaciju seti bljeska koji je doživljavao (ili doživljavala) tokom tantrićkog seksa za života i tako u posmrtnom stanju taj neko može da se oslobodi toĉka radjanja i umiranja. Sećanje na neka ranija iskustva u nekim momentima na duhovnoj stazi može biti veoma bitno.

Jedan od 112 stihova iz drevnog spisa Viđana Bairava tantra iako veoma kratak krije

svapnesvari

Svapnešvari Devi

tajnu seksa, ovladavanja snovima i pobede na smrću, što je praksa koja se u Indiji usmeno prenosi u okviru nekoliko tradicija kašmirskog šaivizma i šaktizma. Ta tehnika se odnosi na koncentraciju na dvadašu (pozicija 12 prstiju iznad i ispod nosa), pri čemu se meditira na dah kao na  prana šakti, ali slabašno i nežno, vodeći je izmedju obe dvadaše, smestivši je u srce i meditirajući tamo pre nego se utone u san. To je jedna od tantričkih tajni kako se postiže sidhi Boginje Svapnešvari i moć kontrole nad snovima, ali ne samo svojim, nego i tudjim. Tantrik tako, sem što može da pobedi smrt, može i da u takvom stanju uspostavlja kontakt sa raznim onostranim bićima, da radi jogu ili neku drugu praksu.

Tradicionalno, podučavanje o tantričkom seksualnom ritualu se naziva Rahasja Vidja, pri čemu je Vidja znanje, a Rahasja ovde ima i značenje ezoteričnog, tako da je to u stvari davanje tajnog znanja naprednim učenicima i to je pre deo KulaMarge, dakle Kula učenja kao nadogradnje tantre. Joni Pudja tako ima za cilj da se postigne unutrašnje znanje (đana), pomoću stimulansa i supstanci koje vede zabranjuju, a koje praktičari levog puta  smatraju za nektar. To je pre svega alkohol, koji je za one koji slede Vede razlog da budu prokleti, a sa kojim se u ritualnoj posudi, o čemu smo već pisali na blogu, izmešaju seksualni fluidi muškarca i žene (kundagoloka). Alkohol je za tantrike Šiva-Rasa, dakle spoljna suština Šive bez koje nema ni oslobodjenja. Mesto gde se održava ritual, po gi lampetradiciji, mora da bude osvetljeno gi lampama i namirisano lepim mirisima i eteričnim uljima, a okretanje para tokom seksa je ili ka istoku, ako se traži moć ili uživanje, ili ka severu ako se traži oslobodjenje. Pročišćenje se radi tako što se telo prvo „spali“, a potom ponovo „izgradi“ mantrama, da bi potom telo bilo ispunjeno odgovarajućim energijama i tako transfomisano.

Nakon što se posuda napuni fluidima koji se izmešaju sa vinom, time se prskaju čakre učesnika, da bi se vino, posvećeno Joginima, potom i popilo.   Ovo je sažeto prezentovan   skraćeni oblik rituala, još skraćeniji oblik je da neko sat vremena radi trataku (intenzivno gledanje) na žensku vaginu. To ne sme biti vagina  partnerke, ili žene koju poznaje, niti žena ne sme biti plaćena za to. Nakon toga se prekida kontakt sa tom ženom i sa njom se tantrik više ne vidja.Da se zaključiti da nije lako naći partnerku za tantrički seks. Znam Gurua južne tantre u Indiji koji već godinama traži pogodnu ženu za to po celoj zemlji, za sada bez uspeha.

0000

Tantrički uredjeno društvo stavlja u svoje središte ženu kojoj daje sva prava uključujući i ono da doživi što kvalitetniji orgazam. Vedsko uredjeno društvo ženi oduzima mnoga prava, do pre nešto više od sto godina žene čak nisu mogle da dobiju Gajatri mantru, najstariju molitvu na svetu koja potiče iz RG vede, kao ni najniža kasta i oni koji nisu pripadali kastinskom sistemu.  Kod tantrika su žene uvek mogle da dobiju inicijaciju u mantru, kao i svi ostali koji to zaslužuju, bez obzira na pol ili kastu.

Mantre dolaze od Rišija, ali oni ih nisu izmislili. Oni su ih videli, tako da su u stvari samo svedočili njihovo postojanje. Tantrici retko sebe tako zovu, tantra se naziva put mantre. Šaivistička tantra se zove MantraMarg, a tantrički budizam je MantraJana. U tantri mantra nije molitva, to nije samo skup glasova u nizu, mantra je za tantrika živo biče. Mantre su božanstva i statua božanstva može biti samo komad materijala, drvo, smola, kamen ili kamen, sve dok se ne oživi tako što se u nju pusti prana. Statua nije živa zato što je mi obožavamo, nego zato što je ispunjena pranom i taj obred oživljavanja se zove prana pratišta. Izgled božanstva nije božanstvo, ona energija koja je u njemu, odnosno u statui. Jantra, kao simbolični diagram može da bude samo to, a možemo da u nju instaliramo energiju božanstva i tako da je oživimo. Oživljavanje se postiže pomoću mantre, pošto je mantra zvuk tela božanstva. Za tantrike mantra može biti živa ili mrtva isto kao što i ljudsko telo može biti živo i kao što može biti mrtvo, pri čemu oblik ostaje isti. Tako i mantra može da ima isti oblik, ali da bude živa i da bude mrtva. Mantra je nosilac naročite vibracije, pulsiranja svesnosti, koje mi zovemo božanstvom. Ako je u mantri energija to je onda živa mantra (ćaitanija mantra), dok je mrtva mantra onda je to đada mantra.

35mm original

Jantra Boginje Pratjangire, u južnoj tantri glavne zaštitnice od magijskih napada

Mantre koje se nadju u knjigama ili na internetu su po pravilu mrtve mantre. Mantra se dobija tako što je daje ovlašteni predstavnik tradicije (aćarija, Guru itd). Isto važi za kirtane, nije svako ko peva sa gitarom neko ko izvodi kirtane; Krišna Das je recimo neko za koga se kaže da su kirtane koje peva živi. Živi su zato što ih je žive primio od svog učitelja i prenosi ih dalje. Zato on može da prenese mantru, ali to nije mehanički proces. Taj proces može biti uspešan ili ne mora biti. To zavisi od mantre, to je njena odluka i ona bira da li će oživeti ili ne. U tom smislu nikad se ne dobija mantra od učitelja, dobija se kroz učitelja zato što su u tantri sva božanstva mantre. No nisu i sve mantre božanstva.

Neke tantričke škole, recimo oni koji rade po Šankačariji, bar po onome što sam video i dobio, sa gajatri mantrom počinju obuku.   Gajatri stimuliše nerve u ustima i utiče na aktiviranje kundalini i čakri, a pre početka mantranja gajatri aktivira se vatrena energija, budući da gajatri aktivira solarnu energiju, da bi se nakon toga koristila mantra za lunarnu, mesečevu energiju. Duža verzija Gajatri se smešta u čakre, po delovima, a kraća samo u jednu. Aktiviranje vatrene energije i lunarne pre i posle gajatri ima za cilj da se aktiviraju dve kundalini, niža i viša, koje se onda susretnu u srčanom predelu. Kada je reč o čakrama na zapadu, tu se radi po kjubika modelu, ali se greši zato što se smatra da su bidja mantre koje se tu koriste mantre čakri. One to nisu nego su mantre elemenata.

I da bi ovaj prvi deo završili kako smo i počeli, ponovićemo ono što je već bilo rečeno na ovom blogu. Za pravilno izvodjenje mantre potrebno je da mantra oživi. U tantri se kaže da je Šiva bez Šakti samo Šava (leš).  Bez Šakti nema života. Mantra bez Šakti ne deluje. Isto tako društvo koje guši ženu, oduzima joj moć i tabuira seksualnost, nije srećno društvo, nije kreativno i teško da može biti slobodno. U narednim nastavcima ćemo stoga više govoriti o seksualnosti, društvu i položaju žene gledano iz tantričkog ugla. Đai Maa!

sakti2

(Nastaviće se)