Trilogija The Light of Kailash tibetanskog dzogćen lame Namkai Norbu Rimpočea je kapitalna literatura za čitanje.  Prvi tom se bavio ranom, a drugi srednjom, istorijom Zhang Zhung kraljevstva. To je kraljevstvo bitno za nastanak tibetanskog Bona i obuhvatalo je delove Tibeta i severne Indije, sa naglaskom na planinu Kalaš kao njegovo središte.

„….. the Bon gShen-pos postavio prvog tibetanskog kralja, nakon što mu je izabrao ime i izveo pročišćujući ritual, to je poznati deo Bon i budističke istorije…….:
iDe glang Ru-kar napravio rogato pokrivalo za glavu
rMu-rgyal-tsha od mTshe-mi gShen stavio je to na njegovu glavu.
gTso’u-phyag-mkhar mu je dao skiptar u ruku.
rMu-‘bring Zang-yag mu je uzeo ruku.
Položivši svoja stopala na devet prečki zMu lestvica [rmu skas],
stigao je na vrh lHa-ri Gyang-tho.

Devet lestvica se reflektuju u tantričkoj filosofiji severnog kula klana čije poreklo je izmešano sa Bonom i tibetanskom kulturom i sveti broj 9 se provlači kroz severnu tantričku filosofiju i praksu kao 9 stepeni Sidhi usavršavanja za naše usavršavanje Sadua. Prva trijada je dovoljna za mnoge „domaćine“. Devet Boginja su:

Tri Trijade Boginje

Santošima: Osnovna doktrina svetilišta i otvaranja kruga

Šanti Devi: Polarnost i eksperimenti u seksualnoj magiji

Tripura: Jantre, naročito Šri Jantra.

***

Agori: Mantra, jantra; mediumstvo; bardo ravni nakon smrti; prvi rad sa bezdanom.

Digambari: Magija zemlje, znajeve brazde; elementali i čuvari pravaca; komunikacija, Umetnost, muzika, poezija, drama.

Kali: Magija vremena; auto eroticizam, kale, akupresura, bilje i napici. drugi rad sa bezdanom

***

Ambika: Mantra i jantra ponovo; sigilizacija; proročišta; astrologija.

Durga: Borilačke veštine i magija zaštite.

Lalita: Erotska magija svetla; svest annutara praznog uma; sidhi darovi.

devi