Postoje razni načini da se sa joge predje na tantru. Jedan od njih je onako kako podućava moj Brat iz srodne tantričke linije, gde rade veoma slično nama,  podrazumeva da je neko već ovladao nekim joginskim veštinama, tako da su koraci za to sledeći:

Trataka na plamen gi lampe ili sveće. Trataka je intenzivno gledanje u plamen, koji je obično u liniji naših očiju i očiju božanstava čiju sliku ili kip stavljamo iza plamena. Plamen se doživljava kao živ, u animističkom smislu, sa njim se sprijatelji kao sa živim bićem i to se radi nedelju dana po 10 minuta dnevno.

Naučiti kako se piše LAM na sanskritu i pisati to u svoj dnevnik.

Naučiti kako se zadržava Mulabanda ne samo tokom sadane, već tokom celog dana (kontrola mišića perienuma).

Pre odlaska na spavanje uraditi 1008 kontrakcije analnog mišića (ašvinimudra)Praktikovati Šabda pratjaharu. To je šabda krija tokom koje se rade ciklusi disanja u suka ili savitri ritmu, a zatim se sluša unutrašnji zvuk krvi koja kola kroz naše vene i pulsiranje srca. Zatim se slušanje zvuka prebacuje na razne spoljne zvuke, samo se posle, za ove svrhe, ti zvuci ne skupljaju u tačci izmedju obrva, nego u manipura čakri.

Izabrati jednu od 10 Mahavidji i zatim raditi posebnu kundalini vežbu koja se da učeniku, vezano za tu Boginju.

Tantra je o seksu, zar ne? Ali ima da se uzdržavate bar 7 nedelja od bilo kakvog seksa. Dakle nema odnosa, masturbacije, maštanja ili bilo kakvih misli o seksu.

Tek nakon ćemo da vam damo vežbe vezane za seks. Profani seks, za zadovoljstvo, kao i vežbe za duhovnu upotrebu seksa.