nage2

Nage su od materijalnih bića poslednji koje su prevarila božanstva hindu panteona. Kada je Asura Rahuketu pokušao da pije nektar, nakon Samudramantane, Višnu mu je svojom Sudaršana čakrom presekao vrat kako amrita ne bi prošla njegovo grlo i Rahuketu je od tada podeljen na Rahua i Ketua, koji su postali mesečevi čvorovi u djotišu.  Glava je ostala besmrtna zadržavajući sećanja, ali je telo umrlo.

visnu

Višnu sa Sudaršana čakrom

Nage su mogle da piju nektar i ako bi pao na svetu darba travu, što je razlog zašto su po legendi zmijama jezici postali račvasti kako bi u tome bile onemogućene. Treći primer, ali ne i poslednji zato što ih ima još jako puno, kako vedska božanstva sprečavaju Nage da postignu besmrtnost jeste priča o Kralju Naruši. Njega ljubomorni Indra nije pustio na nebo. Postoji izvesna gnostička paralela izmedju odnosa Naga i bogova u Raju sa Adamovim i Evinim padom iz Raja, ali to je neka druga tema i tu bi mogli da pričamo o etiopskoj Knjizi Enoha, kao i o tome da je Etiopija nekad bila poznata kao „zemlja Naga“, pri čemu njihovi kraljevi nose ime Nagaš što je povezano sa rečju Naga. Filostratus je navodio da je Etiopija bila indijska kolonija i tu postoje razne druge povezanosti sa Nagama, ali kako rekoh to je neka druga tema. A tema sada je da  Nage jednostavno još uvek čekaju na besmrtnost u kojoj Devate uživaju.

Nage imaju uticaj na ljudski rod. Mira Alfasa, Majka Šri Aurbindovog ašrama, bila je u jednoj od prošlih inkarnacija Kraljica Elizabeta I. Za vreme njene vladavine počeo je uticaj okultnog i astrologije na britansku imperiju i formiranje tajnih društava, a britanska kraljevska porodica došla je pod uticaj baš Naga.

Na sanskritu iste reč imaju više značenja i izraz Naga znači i zmijsko božanstvo i smrtni čovek.  Drevni Rišiji koji su poštovali Asure su kreirali ljudsku rasu i nakon kompletiranje tog velikog vremenskog razdoblja, koje se zove kalpa, kad se ljudska rasa pojavila, oni su se povukli sa materijalnog plana i postali Naga Bogovi. U tom smislu ljude su kreirale Nage, a ljudski zadatak je da kreira novu rasu pre nego se i čovečanstvo povuče iz materijalnog sveta. Tada će ljudska rasa postići besmrtnost, jer besmrtnost i jeste cilj tantrika. Ne prosvetljenje, već baš besmrtnost. Kada se to desi za tu novu rasu svet u kojem će živeti biće mitija, kao što je i za nas svet u kojem živimo mitija. Mitija je jedan od najvažnijih koncepata Advaite i znači da ovaj svet u kojem živimo nije stvaran svet, dakle nije objektivna realnost. Za tu rasu mi kao ljudi ćemo biti Bogovi i realnost, a svet u kojem će živeti biće virtuelna iluzija. Iznad njih biće stepenica našeg sveta, kao što i iznad našeg postoji stepenica gde su naši stvoritelji Nage. Stvoritelji stvaraju nove stvoritelje i tako u nedogled i teško je reći koliko ima takvih stepenica iznad nas. Ali pošto je Atma nekad bila sa četiri sloja, posle sa pet, da bi danas bila jedanestoslojna, pri čemu reč kalpa (कल्प) znači i u neku ruku simulacija, a kodni joj je broj 11, veoma je verovatno da se pre nas dogodilo 10 kreacija, od kojih je svaka bila kalpa unutar kalpe, tj simulacija unutar simulacije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Patandjali  kao poluzmija

Nage ne potiču od Arijevaca i njihove kulture, dakle one su pre-arijevska božanstva i zato ih ne smatraju plemenitima, več narodnim bićima.  Tim pre je za vedantiste šokantna činjenica da ljude nisu stvorile Deve već Nage.

Postoji 12 različitih vrsta Naga i one se prilično precizno podudaraju sa 12 astroloških kuća, po onome što rade i što odgovara značenju astrološke kuće.

Naga koja je prisluškivala razgovor Šive sa Parvati gde je on njoj obelodanio tajno učenje joge je  uhvaćena u tome i kažnjena je od strane Šive da to znanje prenese ljudskom rodu. Zato je ta Naga preuzela ljudski oblik i pred ljudima se pojavila kao Patandjali.  Ili drugim rečima inkarnirala se u Patandjalijevom telu.

Postoje priče u Indiji o potrazi za svecima i velikim jogijima koje su tražili na Himalajima, ali bi umesto njih našli skelete velikih zmija i ostatke zmijske kože oko njih. Što znači da su neki veliki jogiji u stvari bili Nage koje su se ljudima predstavljale kao ljudi kako bi ih podučavale jogi i tantri. Ovako podučava tantra i to je put ka ispunjenju ljudske svrhe. Adeš! Adeš! Adeš!

naga kanja