DUHOVI TAROTA

Upravo je izašla knjiga Duhovi tarota koju je napisao Nenad Djorđević-Talerman.
Nenad se u knjizi ne bavi samo značenjem karata, već i uspostavljanjem kontakta sa inteligencijama do kojih su karte „prolazi“.

Sledeće je deo iz predgovora knjizi koji sam sticajem okolnosti napisao ja:

U Zlatnoj zori se pretpostavljalo da je čovek, kada prođe kroz duhovi tarota 3transformacije koje nosi prelaz iz stepena u stepen, već povezan sa energijama reda. Za rad sa tarotom prvo bi se uradilo spuštanje božanske svetlosti takozvanim kabalističkim krstom, zatim bi se karte uzele u ruke i svesnost bi se proširila do nivoa srčanog centra u odgovarajućem kabalističkom svetu. Onda bi se manipulisalo bojama i imenima božanskih centara u telu sve dok se majstor ne bi dovoljno ispunio božanskom svetlošću. Nakon toga bi se, držeći tarot obema rukama, prizivao anđeo tarota koji se zove Hru u predeo srca ne bi li on vodio ruku onog koji otvara karte. Vođenje ruke je zajednički motiv u raznim drevnim metodama proricanja, a i u našim krajevima postoji među stravarkama, tj ženama koje salivaju olovo, kao i u kultu Fatime, poreklom iz turskog šamanizma, gde se priziva Fatima kako bi ona u stvari vodila ruku žene koja saliva olovo.
citanjeDakle anđeo zapravo izvodi divinaciju. Jedna od velikih grešaka onih koji rade divinaciju jeste da dozvole empatiji da ih emotivno poveže sa klijentom. Naši donji energetski centri nisu toliko pročišćeni kao srčani i kad nekom radimo divinaciju, bar se magijski to tako shvata, mi se zapravo ne obraćamo direktno tom nekom, niti on nama, već anđeo to radi za nas kao posrednik. Takođe, ako značenje neke karte u otvaranju nije jasno, treba da se stavi ruka na tu kartu i da se ponovo prizove anđeo kako bi nam se karta „otvorila“. I naravno, pre nego što se otvaranje završi, obavezno se treba zahvaliti anđelu. Na inicijacijama i u ritualima Zlatne zore koristila su se imena dva anđela, Hua i Hru. Za ovog drugog smo rekli da je anđeo tarota. Zapravo, oba imena su imena istog anđela, koji je vodio red Zlata zora, samo su se odnosila na njegovo ispoljavanje u različitim kabalističkim svetovima i na njegove razlčičite funkcije. Kada je vodio Red, anđeo je bio poznat kao Hua, a kada je podučavao bio je poznat kao Hru. Sam anđeo Zlatne zore je u stvari više od anđela i pripada božanskom nivou arhanđela, dakle onih koji stoje oko božjeg prestola.

andjeli

Ono što nisam pisao u predgovoru, pošto to u neku ruku prevazilazi samu tematiku tarota, jeste to da je Hua u stvari stanje ravnoteže izmedju Arhandjela Metatrona koji u ovom slućaju predstavlja vrhunsku milost – i to je isti onaj glas sa kojim je Mojsije pričao na gori i koji mu je preneo Božiju Volju – sa Arhandjelom Sandalafonom, koji je vrnunska strogost. Ta unija stvara stanje Rahamima, vrhunske samilosti, koja je energetski balast u centru u grudima koji je povezan sa Mesijom. Tačnije HUA je posebni Arhandjeo koji je Mesija. To je misterija Andjela čuvara, misterije isijavanja Aba (Otac) i Ama (Majka) njihovim sjedinjavanjem odozgo sa nižem ženskim i muškim principom (Nukva i Ben) odozdo, postajući tako pojavljivanje andjeoskog lika u bračnim odajama duha. Hua je i on i ona, slično Ardanarišvara Šivi u tantri, ali i Jahve Eloimu, imenu Boga koje se odnosi na muško i žensko ujedinjeno u Telu Svetla, duhovnom Božijem Sinu.
Hua, kao ime od tri slova obuhvata i tri kategorije duhovnoe anatomije sveta: Svetu Šekinu kao slavno božansko prisustvo na ovom svetu, svet andjela i celokupno kabalističko Drvo Života, tj misteriju stvaranja sveta. Na taj način Hua je energetski tok kojim se Vrhunska Svetlost Andjela spušta do sveta nas ljudi i blagosilja ceo svet. Činjenica koju sam pomenuo gore, da pripada redu prestola, znači da sedi na prestolu, što ga povezuje sa Gnostičkim Iskupiteljem koji obnavlja prvobitno stanje (Hristos-Sofia), tako da su Hru i Hua zapravo blizanačke snage koje vode do Iskupljenja. Što nas dovodi do toga da je Andjeo Čuvar mnogo uzvišeniji i svetiji koncept od onoga što se obično misli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mojsije na gori razgovara sa Bogom posredstvom Metatrona