Peti broj magazina Akacija, izašlog u martu ove godine, a koji izdaje Velika Loža Srbije, doneo je moj tekst o tribini Velikog Orijenta Srbije koja se bavila masonskim uticajem u svetu…

Pages from Akacija 5_Page_1

Pages from Akacija 5_Page_2

 

Pages from Akacija 5_Page_3

Pages from Akacija 5_Page_4

Pages from Akacija 5_Page_5