ulaz

Sledeće je deo pripreme za predavanje u jednom joga centru o mantrama i njihovoj primeni u Šri Vidji, segment koji se tiče mantri kao astri (oružja) koji nije uvršten u predavanje budući da je to više tehnički deo sa znanjem koje baš i nije preporučljivo za primenu:  

Indija je ogromna zemlja, sa 22 zvanično priznata jezika i sa jako puno različitih etničkih grupa, običaja i religijskih tradicija koje se nekad kompatibilne, a ponekad se potpuno razlikuju po postavkama i pogledima na svet.

saivistaPo Upanišadama, bar onako kako Advaisti to shvataju, apsolutna realnost koja je Svesnost, odnosno  Braman / Atman, jeste čisto znanje (djana). Ono je statično i lišeno je bilo kakvih aktivnosti (niskrija). Ono je takodje bez samosvesnosti zato što Sopstvo nema ne-sopstvo prema kojem bi se odnosilo. Tantra nije vedska tradicija i tantra sledi Agame.  Po tradiciji Agama Svesnost (samvit), odnosno Šiva, istovremeno je i znanje (djana) i akcija (krija) i to dvoje je jedno. Šiva i Šakti, djana i krija, te Prakaša i Vimaša, svi su oni jedno. Šiva bez Šakti je šava, leš, tako da je Šiva statični aspekt Šakti koja je dinamika. Vodeni struja i voda su tako jedno. Vodeni tok nije nešto posebno od reke, to je samo voda koja teče.

Osnovni koncept filosofije Agama je krija, odnosno Šakti i odnos prema Šakti je ono što razdvaja od ostalih škola indijske misli, uključujući i Advaita-Vedantu.

U Advaita-Vedanti i njoj sličnim sistemima ne možemo da nadjemo razliku izmedju krije i karme. Za njih to je isto i svaka krija je karma, koja je čin izbora ili etičkog delovanja. Tantrici, pak, veoma oprezno koriste obe reči i ne izjednačavaju ih. Za njih je krija potpuno odvojena kategorija od karme.

Za Advaite i Šaiviste Šiva, odnosno Sopstvo, je savršen i ne može da sadrži Kriju. Za šaktističke tantrike  Šiva proizilazi iz Šakti koja je dominantna, kao što je i žena dominantna u odnosu na muškarce.

tantra.jpg

Za tantrike krija je spontana i prirodna reakcija, videti neke od ranijih postova gde sam pisao o spontanosti kao krajnjem cilju tantre, a to se savršeno uklapa i sa indijskim pojmom Lile (igre). Za tantrike krija i djana su jedno isto, tako da i Savršeno Stanje svesti zahteva neku akciju. To je jedan od razloga koji vodi objašnjenju zašto se kaže da su tantrici slobodni od karme i zašto je tantricima sve dozvoljeno, a šta će da rade zavisi od njih samih i njihovog razumevanja i lične stabilnosti.

Astra Vidja je za mnoge zapadnjake, naročito moderne jogine new age orijentacije, veoma kontroverzno i neprihvatljivo područje. Astra Vidja je znanje o oružjima.  Postoje primeri u indijskoj literaturi da je fizički medij bio korišten da se mantrama pretvori u božansko oružje, ali u Astra Vidji se mantre koriste da se mentalno napravi oružje koje se onda šalje da uništi neprijatelja.

Astra mantre se koriste protiv ljudi, protiv prirodnih nepogoda,  protiv zlih duhova, pa Purba mantračak i protiv božanstava ako postoji potreba za time. Takodje, mogu da se koriste i za lečenje, tradicionalno postoji Astra koja je bila, a i danas je tako, korištena za lečenje od infekcija. To je način ne da se bolest leči pozitivnim metodom, nego da se zaraženi deo napadne i da se bolest tako „ubije“.

Astra Vidja se daje sa usta realizovanog Gurua na uho Učenika. Ove mantre mogu da se koriste i protiv ljudskih bića, ali i za neke veoma praktične stvari u Sadani. Tako se recimo mantra Bala Trajakšari menja u Astru kako bi se pomoću nje Sadak spustio iz Samadija pomoću Guru mandale i posredstvom trenutnog Gurua, Parama Gurua i Paramešti Gurua i tako od suptilnog vratio u svakodnevno stanje.

Poseban dan za one koji koriste Astre je deveti dan Navaratri festivala posvečenog Boginji kada se radi Astra pudja.

Najbolja Astra je Guru padukam mantra koja se ne pravi na klasičan način promenom mantre, već je sama po sebi Astra.  Guru padukam mantra može da zaštiti i od nekih od najjačih Astri. Ali šta ako dva učenika istog Gurua zarate, kao što je Parašurama ubio Kartavirju? Parašurama je najpre tražio dozvolu od zajedničkog Gurua, Datatreje, da to uradi tako da se u takvim slučajevima za upotrebu Astre traži dozvola Gurua.

Kako se u praksi radi kreiranje Astre? Opis toga, ako se recimo koriste Jakše koje su posebna kategorija duhova u Indiji, bi bio da sadak najpre na odgovarajuem mestu, koje obično nije mesto za vedsku meditaciju, bez i jednog prekida izvede preko 100000 mantranja, sem u slučaju da mora hitno u toalet i sl, da bi nakon toga uradio nešto više od 10000 ritualnih žrtvovanja odgovarajućeg cveća  i mirisa bacanjem istih u vatru, opet uz ponavljanje mantre. Ako bi uspeo u tome Jakša bi se pojavila ispred njega u obliku izuzetno lepe i poželjne žene koju mora da seksualno zadovolji, ali i ona njega zadovolji iznad svih najludjih maštanja, nakon čega bi od nje dobio mač koji ga čini nepobedivim u svim bitkama.

Jaksini

Posebna podvrsta bića koja su oružja koje se kreira mantrama jesu takozvane Kritje. Po legendi prvu Kritju je napravio Gospod Šiva kada je njegova družbenica, duboko uvredjena zbog postupka Dakše, skočila u žrtvenu vatru koja se u Indiji naziva jagja.  Dakša je bio tantra ekspert svoga doba i imao je blagoslov da ne može da umre. Kritja je otišla do Dakšine jagje, uništivši ceo ritualni prostor uključujući i vatru i rasteravši sve Rišije koji su bili prisutni, da bi nakon toga odsekla glavu Dakši. Toliko je bila moćna da blagoslov besmrtnosti nije mogao da je zaustavi. Umesto Dakšine odsečene glave stavila je glavu jarca.

kritja

Kritja

Kritje su zapravo mantrom oblikovana bića, dok su Astre oružja koja su nematerijalna kopija realnih oružja (mačevi, strele, koplja…). Ljudsko telo je kreirano od 5 elemenata, a Kritje su bića koja kreiramo mantrama od 3 elementa.

Astra može da se napravi od većine mantri, kako nije baš znanje koje bi trebalo govoriti neiniciranima zato što je to jako opasno i zahteva ne samo odredjeno posvećenje nego i postignuće da bi se to i uspelo izvesti bez opasnosti po sadaku.

Kritje se dele na pet vrsta zavisno od Božanstva sa kojim su povezane:

Kritja Duma

Duma Kritja

Najpoznatije i najviše korištene su Kritje Pratjangire, koja je Šakti Narasimhe, lavolikog Avatara kojeg Vaišnave koriste u egzorcizmima i protiv crne magije.  Pratjangira je takodje zaštita od crne magije i u južnoj kauli, koja je prilično integrisana u Vaišnavizam, ona je povezana sa Šri Čakrom i štiri Sadaku od magijskih napada tokom sadane i putovanja kroz Šri Čakru. Verovalo se da je direktno iskustvo Pratjangire rezervisano samo za Rišije i svece i da je videti je neizmeran blagoslov tako da je ona veoma bitna Boginja. Kao spoj lavlje glave i ženskog tela smatraju je za sjedinjene Šivu i Šakti, a u svom punom obliku ima 1008 glava, što simbolično predstavlja 1008 latica saharsara čakre, te shodno tome i 2016 ruku od kojih mnoge drže mač. Tako puno mačeva i lavljih ričućih usta sposobni su da unište jako puno negativne karme. Tantra nema veze sa karmom, niti je priznaje. Tantra ima veze sa karmom i karma je bitna u tantri. Kako oboje može biti tačno? Lepo, to je tantra, a tantra je ponekad puna paradoksa.

Drugi primer Kritje je Duma Kritja povezana sa najstarijom od svih MahaVidja. Ova kritja dolazi u obliku dima noću. To biće stvoreno mantrom je tantrički oblik hemijskog oružja i ubija tiho i nečujno, na spavanju. Hrani se dimom, zato ponekad kada se vide tantrici kako puše, oni u stvari hrane ovo biće duvanjem dima.

Mantre koje uništavaju nekoga i izazivaju smrt jesu nešto što je zastrašujuće, ali može biti i opasno po onoga ko tome pribegne. Najpre zato što ako se sukobe dva tantrika i jedan ima jaču Astru, onda se onom drugom sve vrati i obije o glavu.  Ove mantre deluju tako što traže slabu tačku u, ako prihvatimo joginsku podelu na tri tela, suptilnom omotaču oko materijalnog tela koji se naziva Karana Šarira. Recimo, uradjena je nekome maraka mantra (mantra za smrt) koja se zasniva na Šarabešvari.  To je oblik Šive sa lavljom glavom koji se manifestovao da bi smirio i uništio Narasimhu. Vaišnave naravno ovo negiraju i tvrde da je Šarabešvara u stvari bio oblik Višnua, ali to je rivalitet koji izmedju Šaivista i Vaišnava u Indiji traje vekovima. Ovakva maraka mantra deluje preko pomenutog suptilnog tela izazivajući ogroman strah kod žrtve, što na kraju dovodi do smrti. Kako je već pomenuto ranije u ovakvim slučajevima je najbolja zaštita Guru Paduka mantra i zato je potrebno  imati potpuno realizovanog Gurua,  što ja recimo nisam ali moji Gurui jesu, budući da snaga Guru Paduka mantre zavisi od poverenja i odanosti Guruu.  Takodje i Majka može da zaštiti, biće drugi put reči o tome koja se Devi koristi kada sadaka krene ka najvišem postignuću Nirguna Bramana kada Guru Paduka mantra više ne vredi,  ali to je neka druga priča. A priča koju sada pričamo je da je u slučajevima upotrebe ovakvih mantri, a mnoge velike sadake su pale zbog upotrebe ovakvih mantri, potrebno prvo jako dobro razmisliti pre pribegavanja ovakvim rešenjima. U biti najbolje je zaštiti se, mada tantrici često pribegavaju rešenju da je napad najbolja odbrana, uz ignorisanje i opraštanje onome ko je kriv za razlog zbog kojeg bi neko poželeo da pošalje mantru u vidu oružja  na njega.  Nekad postoje razlozi zašto to nije pametno uraditi zato što svako ima svoj put i svačija duša ima skup iskustava koje bi trebalo da iskusi. Nekad je u redu da intervenišemo, a nekad bi to bilo gubljenje vremena i mešanje u planove Devi Maa koja ima plan za svakog od nas i ako joj se dovoljno predamo ona će sigurno da se postara da i ti koji su krivi za nečiju patnju prodju baš onako kako je potrebno da prodju u svom životu, dok mi nastavljamo sa našim životom i našom sadanom. Zato dobro je uvek konsultovati se sa Majkom da li da nešto tako uradimo ili ne, a ako ne uradimo jer nam ona kaže da ne onda da li će ti neki  proći dobro ili loše to je onda u njenim rukama. Djai Maa!

kali