Erotika u Hadjuraho hramu

Na zapadu su veliku pažnju privukle veoma erotizirane skulpture iz indijskog Hadjuraho hrama. Ovaj hram smatraju za jedno od sedam indijskih čuda, a slike njegovih skulptura na kojima su parovi koji imaju seks danas se najčešće mogu videti kao ilustracija indijskog dela Kama Sutra. Zapravo sam hram veoma često nazivaju Kama Sutra hramom, ali on sa Kama Sutrom nema  veze. Niti je hram reljefna ilusttracija Kama Sutre, niti je ona tantrički tekst, već je samo drevno indijsko uputstvo kako imati dobar seks bez nekih tantričkih konotacija.

Da li je onda Hadjuraho hram posvećen seksualnom uživanju? I da i ne. Samo 10% skulptura u Hramu imaju erotsku prirodu. Postoji nekoliko verzija zašto se te erotske skulpture tu nalaze. Po jednoj predivna Hemavati se kupala na mesečini i lično mesec ju je napastvovao, nakon čega je ona pobegla i sama u šumi odgajala sina Čandravarmana, rodjenog iz te veze. Po napisu iz samog hrama on je kao sin Indua (meseca) postao kralj, započeo vladavinu legendarne Čandela dinastije i izgradio Hadjuraho hram sa skuplturama koje prikazuju ljudsku strast i njenu uzaludnost.statue

Po drugima svrha ovih skulptura bila je da ponovo izazove strast u umovima Indusa koje je asketizam budizma u to vreme umrtvljavao. Po trećima, budući da su takve skulpture samo na spoljnom zidu hrama, njihova svrha je bila da neko ostavi napolju zadovoljstva sveta kako bi postigao Oslobodjenje.

Neki drugi, pak, su bili mišljenja da su skulpture zapravo bile vrsta edukacije i označavale različite aspekte tantričkog kulta. To nije nemoguće, ali pravo tantričko objašnjenje je da je tantra kult plodnosti, a rituali plodnosti su uključivali praktikovanje rituala sa seksualnim odnosom, ili nekad njegovo simbolično predstavljanje. Plodnost nije podrazumevala samo razmnožavanje kao primarni cilj, već i odbijanje zla, smrti i loše sreće, kao i promociju života, uspeha i sreće.

U hramovskoj umetnosti erotske figure su korištene da prizovu ne samo dobru sreću, već i zaštitu hrama i onih koji se nadju u njemu. Pitanje je da li su na tim skulpturama uopšte predstavljeni ljudski likovi, ili su u pitanju polubožanstva i mitska bića koja imaju seks i tako štite unutrašnjost hrama od „zlih“ uticaja?

Takodje, u jednom od hramova iz ovog kompleksa parovi koji imaju seks su postavljeni oko likova Matrika (Majki). Seks je bio zaštita, ali sekundarno i način na koji se njima udovolji, a u ovom slučaju su skulpture zamena za aktuelni seks.

Zaštitni karakter parova koji imaju seks se može videti i iz tantričke inicijacije gde zapravo oko inicijata parovi koji imaju seks rasporedjeni po digbal (pravci sveta) rasporedu. Tehnički, to nije sama inicijacija, već je zaštita pri inicijaciji kojom se instalira astralna zaštita u auru budućeg tantrika koji time može da bez opasnosti izvodi tantričke prakse koje bi nekom naudile zdravstveno, ili čak mogle biti opasne po život.

Još jedan od aspekata tantričke hramovske arhitekture u Inidiji je da sam hram u stvari predstavlja telo božanstva. U  slučaju Hadjuraho hrama u pitanju je predstava Boginje koja sedi, tako da sve što se desi u hramu jeste ispoljavanje njene ljubavi.

hram