Asovi Tarota su koren elemenata, takoreći neispoljeni elementi. Svaki As Tarota deluje kroz svoju pojedinačnu formulu zmaja. As štapova se tako izjednačuje sa astralnim telom i u slučaju Asa štapova formula zmaja je formula stanja skoka u napadu čija snaga je naročito jaka u vatrenim znacima.
Zlatna zora je koristila četvorostruko disanje. To disanje se može porediti sa jogičkim učenjem o prani u njena četiri aspekta Upana, Prana, Samana i Apana. Ta četiri aspekta odgovaraju četiri Asa Tarota, štapova, pehara, mačeva i diskova. Istovremeno ti Asovi odgovaraju i sferama nebesa. To znači da se radovi sa astralnim telom mogu planirati zavisno od datuma, budući da će u nekim danima zavisno od zodijačke konstelacije astralno telo biti jače, a u nekim slabije. Preko Tarot karata koje odgovaraju dekanima tako se može planirati kada se koja okultna operacija sprovodi sa astralnim telom.

 

tarot1

Neobjavljena Tarot karta koju je uradio William Wynn Westcott iz najranije verzije Tarota Zlatne Zore