Ознаке


1200px-Vijayanagar_snakestone

Nage, u nepalskom i mongolskom šamanizmu zovu se Lus,  predstavljaju polubožanstva u Indiji i duhovi su vode i podzemlja. Glavne Nage nastanjuju Patalu, iliti Nagaloku, koja je jedna od Tala, dakle područja ispod loka i ispod zemlje. Istu talu nastanjuju i duhovi Jakše.

Nage izgledaju kao pola ljudsko biće, a pola zmija. Smatra se a borave u rekama, Naga Kanya, Indian goddess, half woman half serpentjezerima i okeanima. Nage poseduju velike magijske moći, široko znanje i veoma ćudljivu prirodu. Lako se uznemire i naljute, na primer neko koga znam se razboleo na Nepalu zato što se okupao u rečici u kojoj je živela Naga bez njene prethodne dozvole. Zvanična medicina nije mogla da mu pomogne, već je jedino šaman uspeo da ga izleči.

Nage su besmrtne, ali to ne znači da ne mogu da pate. Patnju im izaziva šteta koju ćovek čini prirodi, naročito zagadjivanje voda, kao i uništavanje šuma, tako da mogu da veoma naude ljudima zbog toga. Da bi to sprečili i obezbedili da Nage ljudima pruže zaštitu, kao i da obezvede plodnost i kišu, šamani im prinose ponude na jezerima, rekama i izvorima. Te ponude mogu biti u vidu poludragog kamenja, srebra i zlata, školjki, a u nekim tradicijama i mleka.

Naga takodje znači i „planina“ i postoji veza izmedju Naga i kulta Ganeša gde Ganeš nosi Nagu kao pojas. Takodje, Naga se prevodi i kao drvo i tu postoji mistična veza izmedju Naga i isceljivanja.  Postoji izvesna veza i izmedju Naga i životne energije koja se naziva Či u kineskim sistemima, a koja se koristi za lečenje.

dd79f4c78e6561c65f0d5ab9afc1c678--hindu-art-sacred-feminineVeza izmedju Naga i Šri Vidje vidi se i u tantričkom tekstu Todala Tantra gde je jasna povezanost izmedju Naga i tanričke Boginje Lalite (Tripura Sundari). U prošlosti, a i danas, tantričke sveštenice su preuzimale  ulogu Vašini (erotske sveštenice), ali i Nagini (ženski oblik Naga). Zapravo u nekim tantrama se obožavanje Naga poistovećuje sa obožavanjem Boginje (Šakti), a mantre koje se daju sadrže ima Tripura Sundari.  A i samo mesto gde Nage prebivaju ispod zemlje i površine voda naziva se Bogavati, „Ona koja daje zadovoljstva i blagostanja“ što je i jedna od titula Lalite, koja se naziva još i Crvenom Boginjom i istovremeno je i sama Boginja Kundalini. Ona je energija koja održava i sadržava ceo svemir i ona je Vrhovna Nagini.

Postoji veza tantre i Naga i od momenta kada je Padmasamhava, koji je u tantri poznat pod imenom  Svayambunat i koji je bio Učitelj Matsiendranata od koga i potiče tantra, Nagas, Konarak temple, Odishaporazio jednu veoma moćnu Nagu i nakon toga sklopio pakt sa njom.

Nage su veoma čista bića i smetaju im jaki mirisi, recimo miris pečenog mesa, kao i alkohola. A naročito im smeta kad neko prekrši zavete koje je dao Guruu u tradiciji.  Znaci da su Nage ljute mogu biti snovi u kojima je neko napadnut od strane zmija, kožna oboljenja, problemi sa bubrezima, kancer, a u ekstremnim slučajevima zaposednuće i čak smrt.

Ove godine je 27. jula njihov sveti dan, koji svake godine pada u drugo vreme, kada će mongolski i nepalski šamani da im ukažu poštovanje kako bi one zaštitile njih i njihove domove.  Lus (Nage) su inače medju osnovnim duhovima iz panteona mongolskog, tuvačkog, nepalskog i centralnoazijskog šamanizma.

Osnov dobrog odnosa sa njima za sve ove kulture je da ih ne ljute. A oni su sada jako ljuti jer su reke, jezera i izvori vode zagadjeni.

Tradicionalne, da bi se Nage umirile radi se Naga Pudja i posebni rituali. Jedan od takvih je i pravljenje posebnog ćupa, koji se naziva Naga posuda,  koji se napuni dragocenim metalima, izlomljenim dragim i poludragim kamenjem,  lekovitim biljem i štampanim molitvama i mantrama. Nakon odgovarajućeg posvećenja i uz propratne rituale posuda se se spusti u jezero, reku ili more.

Ovakva ponuda Naga posude može doneti dobro zdravlje, prosperitet i slavu, a naročito je uspešno u lečeju oboljenja nastalih zbog besa naga zbog onečišćenja prirodnog okruženja, naročito vode.

naga vase

Nepalska Naga posuda

Kao najjednostavniju varijantu da se ovo uradi ako želite 27. Jula 2017. jednostavno možete da odete do reke i da pustite neke cvetove da plutaju po njoj, ili da u nju bacite neki poludragi kamen, koral, tirkiz i tigrovo se preporučuju. Dovoljno je da ih nežno pustite vodu uz molitvu, koja može biti vrsta izvinjenja za sva zagadjenja prirode i voda koje su ljudi učinili. Mirise nikako ne paliti budući da ih ovi duhovi ne vole, sem ako su svega nekoliko vrsta mirisa do kojih se teže dolazi.

Pre prilaska reci poželjno je prvo se pokloniti i izvinjenje za sva zagadjenja koja su ljudi uradili polako izrećii tihim i smirenim glasom. Koliko vi poštujete ove duhove toliko su i oni spremni da vam pomognu.