Na današnji dan, 11. jula 1937, Višhudhananda Paramahamsa iz Kašija, koji je praktikovao Surija Vigjan, napustio je svoje fizičko telo. On je bio jogi iz Gjingandjea, tajnog ašrama na Tibetu.

Višhudhananda Paramahamsa

Gjingandje ili SidaAšram, jeste ašram gde se praktikuje astrološko-tantrička joga i nevidljiv je za ljudske oči. U njega mogu ući samo SidaJogiji i to je mesto gde se čuvaju najsvetija i najtajnija učenja na svetu uključujući i ono o KalaČakri (Točku Vremena), koje je u originalu indijska tantrčka tradicija.
U Gjingandjeu se podučava i Surija i Čandra Vigjan. Surija Vigjan je tantrička nauka o Suncu po kojoj je sva materija sastavljena od sunčeve svetlosti. Po ovom učenju manipulišući količinom sunčeve svetlosti možemo da menjamo prirodu materije, od jednog cveta da napravimo drugi ili od olova zlato, na primer.
Surija Vigjan koji je Višhudhananda Paramahamsa naučio u Gjingandjeu omogućio mu je da izvodi brojna čuda transformacije jednih predmeta u druge, uključujući i ona koja pominje Jogananda Paramhansa u svojoj biografiji gde opisuje svoj susret sa njim.
Nećemo da govorimo o takozvanoj solarnoj jogi, kao ni o onima koji to ovde prenose i daju ljudima. Postoje na zapadu razni Gurui, neki su pravi, neki nisu. Neko može da se ljuti na tamu, može da viče na nju. Može čak da uzme motku i da pokuša da je rastera, da maše i da udara po tami. Tama će i dalje biti tu. Jedini način da se tama skloni je da se upali šibica i zapali vatra koja će dati svetlost. A učenje vezano za Sunce povezano sa jogom i tantrom je baš to.
Tradicija gledanja u Sunce postoji u mnogim kulturama. Ovom prilikom nećemu ulaziti u centralni misterij pravoslavlja, takozvanu tavorsku svetlost, zato što je to predmet mog centralnog polja istraživanja zapadne gnostičke tradicije i gnostičkog lečenja, iako je ona veoma kompatibilna sa Gjingandje učenjem. Samo ćemo se površnu osvrnuti na tradicije poput taoizma gde se u ranim pričama o Lao Ceu navodilo da on “isijava zlatnu svetlost“, “gleda u Sunce i smeši se ” i “konzumira svetlost Sunca i zvezda ”. U Šeng-Šung tibetanskoj Bon tradiciji poznata je takodje praksa gde se sa svetlosnim vizijama radi tako što se prvo počinje u potpuno zamračenoj sobi, pa se potom radi pri izlasku Sunca tako što se sedi okrenut ledjima ka Suncu, da bi se nakon ovladavanja sa te dve prethodne faze vežbanja radilo direknto gledajući u Sunce koje izlazi, pri čemu bi se oči zatvorile kada se uhvate prvi zraci Sunca.
Ceo vedski sistem joge zasnovan je na simbolici Sunca. Broj vedskih mantri, njih 432,000, direktno se odnosi na vedsku djotiš matematiku zasnovanu na Suncu i Zodijaku (360 x 1200). Agnihotra i pevanje Gajatri Mantre, koja je solarna mantra, dešava se izjutra, u podne i pri zalasku Sunca, dakle u centralnim trenucima transformacije pozicije Sunca u toku dana. Savitri, božanstvo Gajatri mantre, ali i joge i meditacije, ne predstavlja samo sposobnost promene noći u dan, nego i sposbnost da se uzdignemo iznad mraka ega u beskrajnu svetlost Višeg Sopstva. I Upanišade imaju zanimljiv deo o jogi koji se zapravo bavi Savitri (Svetasvatara Upanišada). Vedski objašnjeno i po solarnom simbolizmu Savitri predstavlja božansku svetlost svesnosti skrivenu unutar nas koju Joga može da pokrene kako bi dovela do evolucije naše svesti iznad pojmova vremena i smrtnosti.
Djajnavalkia, koji bi mogao da se tretira kao solarni Guru joge i vedante, rekao je “Sunce, Sopstvo sveta, Prana je smeštena u srcu“. Maitri Upanišada takodje poistovećuje Sunce i Pranu.
Nećemo se više baviti vedskim sistemom, preskočićemo i priču o trataki na Sunce, koja se radi drugačije nego što to danas pričaju u novokreiranoj tzv solarnoj jogi, već se radi na odsjaj Sunca na vodenu površinu (jezero ili more), uvek upareno sa odgovarajućim Mantrama. Vratićemo se na tantru. Neke škole tantre potpuno ignorišu djotiš smatrajući da zbog Guru mandale planete na njih ne utiču, druge pak imaju svoju vlastitu tantričku astrologiju.
Sledeće je primer kako se radi tantrička sadana da se neutrališe uticaj Kala Sarpa joga, što je planetarna pozicija kada su sve planete smeštene na jednoj polovini natalne karte izmedju mesečevih čvorova. Odličan tekst o ovoj djotiš kombinaciji, nazvan Kala Amrita & Kala Sarpa Yoga, napisala je vedski astrolog Branka Larsen, te zainteresovane upućujem na pomenuti. Da bi se neutralisao uticaj mesečevog čvora Rahua, koji je dominantan u ovoj astrološkoj kombinaciji, mora se smanjiti njegova snaga. Jedan od načina da se smanji njegova snaga je da se apsorbuje energija Sunca.

Rahu jantra

To se radi tako što se svake nedelje okupa i obuče odgovarajuća odeća, isključivo ili crvene ili bele boje, te se za vreme izlaska Sunca sedne okrenut Istoku na crvenu prostirku. Ispred se na drvenu podlogu ispred stavi crveni prekrivač i bakarna posuda u koju se stavi jantra Rahua. Ne koristi se ni sveća ni bilo koji miris, jedini izvor svetlosti u ovom ritualu je isključivo izlazeće Sunce. Zatim se 21 put izgovore odgovarajuće reči, nakon kojih se uradi 21 put propisana Mantra na brojanici od karneola. Nakon sadane brojanica i jantra se bacaju u reku.
Drugi primer autentične sadane vezane za Sunce, uključujući i gledanje u njega slično moderno stvorenoj takozvanoj solarnoj jogi, jeste tantrička praksa koja se radi 21 dan,  fokusirano u vreme oko letnjeg solsticija izmedju 10. juna i 1. jula. Tokom tih dana tantrici sebe otvaraju za uticaj Sunca kako bi dobili maksimum vitalne energje od božanskog kako bi se digli na viši nivo.
Sadana traje dnevno do 15 minuta i uključuje aktivnu vizuelizaciju kojoj se pridodaje mantra koja se izgovara. Slično prošloj vežbi sedne se okrenut ka istoku, na odgovarajuću prostirku. Kad se uhvate prvi zraci Sunca oči se zatvore i radi se vizuelizacija koja se posle nekog vremena upari sa mantrom u ritmu disanja. Kada smo transformisani zracima Sunca koje smo uhvatili očima pre nego smo zatvorili oči i kada smo dovoljno vizuelisali da su nas oni transformisali u čistu zlatnu svetlost, zadržimo to stanje i na kraju polako, prestajemo sa mantrom, otvorimo oči i izadjemo iz meditacije.
Kod ove prakse se preporučuje da se tokom tih dana dok se radi sadana pije što manje hladnih napitaka, a što više toplih. Preporučuje se i što više smanjiti upotrebu soli u toku ovog perioda, a ako neko ima specifičan zdravstveni problem, onda se preporučuje da se koncentriše na taj deo tela tokom sadane. Jedna od svrha sadane i jeste povećanje vitalne energije i poboljšavanje zdravstvenog stanja, ali i uklanjanje svih negativnih uticaja koji dolaze od duhova, nebitno da li su oni posledica naših dela ili nečega što su nam drugi učinili. Takodje, ova sadana polako otvara vrata naše unutrašnje vizije i iskustva božanskog iznutra budjenjem božanske svetlosti u našim ćelijama. Veliki indjski jogi Šri Aurobindo je tajno bio iniciran u tantru, tako da je on obnovio jogu tela, a ne samo jogu uma i praničnu jogu, što je sasvim u skladu sa ovom praksom.