Puno se priča o „srodnim dušama“, tantri i sl. Dalji tekst daje sve što je potrebno da se zna o tantri i srodnim dušama. Sve ostalo bi bila samo tehnička razrada.

Ljubav u muško ženskoj vezi može dovesti ljudsku dušu do Prosvetljenja.
To je put koji slede i Sufiji Islama i Vašinave u Sanatana Darmi. To je put Ljubavi koji se odvija na način prevazilaženja jaza izmedju dve duše koje se razvijaju kao partnerske srodne duše.
U Indiji i Bangladešu ove dve škole su se tako harmonično izmešale pod nosiocima tradicije Lude mudrosti Baula toliko jako da se više uopšte ne mogu razdvojiti.
Sufiji predstavljaju „stanje razdvojenosti“ izmedju Ljubavnika/ce i Voljenog/Voljene, Bog i Obožavalac projektovano na Muško-Ženski odnos. Svako je i Ljubavnik=ca i Voljeni/na onog drugog.
Vaišnave posmatraju Boga kao Obožavanog supruga, dok je obožavalac Žena Ljubavnica. Iako je ovo generalizacija Muškarca kao Krišne i žene kao Rade, Vaišnave vide Krišnu i kao nekoga ko se predaje Radi na kraju budući da je ona uzvišenost ljudskog srca pred kojim se i Bog predaje njenoj Ljubavi budući da nema ništa savršenije od takve Ženstvenosti.
A sad malo tantre. U Šiva-Šakti odnosi ili u Buda-Pradjna odnosu tantričke Vadjrajane, ovaj put se odvija kroz pet faza joginskog savršenstva koje se podudaraju sa 5 elemenata zemlja-voda-vatra-vazduh-duh po modelu koji sledi kosmičku matricu prirodne evolucije u spuštanju.
1. Ujednačavanje identiteta kroz meditaciju čekanja na Ljubav (apekš-djana) u elementu Duha.
2. Ujednačavanje prosudjivanje kroz meditaciju postojanosti Ljubavi (upašthapana-djana) u elementu Vazduh
3. Ujednačavanje misli kroz meditaciju na iskustvo Ljubav (Rasika-djana) u elementu Vatre
4. Ujednačavanje emocija kroz meditaciju na održavanje Ljubavi (seva-djana) u elementu Vode
5. Ujednačavanje tela kroz meditaciju na Ljubav kao ujedinjenje kroz Ljubav (šringara-djana) u elementu Zemlje
Ovo je put spuštanja. Vaišnave doživljavaju ovaj proces kao put podizanja.
1. Treptaji uzbudjenja čekanja (purvaraga) fizičkim pročišćenjem elementa Zemlje.
2. Koncentracijom na romantično zbližavanje dok se čeka na brak (abisara) u emotivnom pročišćenju elementa Vode
3. Razvijanje nežnih osećanja (man) u mentalnom pročišćenju elementa Vatre
4. Ljubav bez odvojenosti (viraha) u pročišženju prosudjivanja pod elementom Vazduha
5. Bljesak radosti zanesenosti ponovnog ujedinjenja (bava-sanmelana) u pročišćenju identiteta pod elementom Zemlje
Sa druge strane Sufiji takodje ovaj put doživljavaju kao uzdizanje, ali sa drugim fazama:
1. Disciplinovanost (Šerijat) da bi se približili Voljenom
2. Posvećenost predaji (Ebadat) Voljenom
3. Načini vršenja izbora (Tarikat) da bi se shvatio Voljeni
4. Pronalaženje Istine (Hakikat) o vezi u Večitoj Ljubavi
5. Otkrovenje Jednosti (Marfat) sa Voljenim