Pokretanje kundalini nema veze sa seksom i seksualnim činom, to je dezinformacija koja je na zapadu uglavnom popularisana u knjigama Roberta Svobode. Ako vam se neko u regionu predstavi kao tantrički učitelj i priča vam o duhovnosti i seksu, uz pominjanje kundalini, budite sigurno da najverovatnije pokušava da vas prevari. Seks je sasvim u redu i pametno je i zdravo ga imati onda kada to želite i koliko to želite, ali za to vam nije potrebno da ga iko umotava u pakovanje navodne duhovnosti. Ne treba vam izgovor za seks, jednostavno ga imajte sa onim sa kim želite i ko vas privlači, a ne sa nekim ko vam se lažno prodaje kao tantrički učitelj. U tantričkim spisima nema potvrde za tvrdnju da seksualni odnos pokreće kundalini. Kundalini se aktivira i održava mantrom, a seksualni čin je deo izvesne pudje i nekih drugih rituala i za razliku od šaivističkih Siddhanti koji su koncentrisani na obožavanje Bhairave kao vrhunskog božanstva, kaula tantrici se fokusiraju na privatne rituale koji se odvijaju na skrovitim mestima (pećine, groblja, napušteni manastiri i slično…) gde nude na ponudu meso, vino i produkte seksualnog čina (kundagolaka) joginima i Boginji Bhairavi i njenom partneru Bhairavi.

Yoni puja

Obožavanje vagine tokom Joni Pudje, Yogini hram u državi Madhya Pradesh, Indija

Postoje priče da muškarac seme zadržava tokom tantričkog čina, to je kod nas popularisano naročito na osnovu knjiga nekih taoističkih učitelja, ali o kineskim sistemima ne znam ništa tako da to i ne mogu da komentarišem. Kaula tantra podrazumeva da muškarac izbacuje seme budući da je kundagolaka mešavina muškog semena i ženskih seksualnih sekreta koji se luče tokom odnosa. Neki od ovih sekreta su poznati nauci, a neke još nije evidentirala i klasifikovala budući da se van ritualnog seksa oni i ne luče. Ovi sekreti se skupljaju, tradicionalno u posudu koja se zove argha patra.Primeri ovih posuda, iz 19. veka, prikazani su na slikama ispod.

 argha patraargha patra 2 arghapatra 2 arghapatra 3 10 vek srebro, zlato i bakar

Argha patra je u obliku joni, da se primetiti da ona predstavlja u stvari donji deo joni linge iz kojeg izlazi lingam. Tokom ritualnog seksa žena biva zaposednuta i izlučevine koje luči, koje se zovu kale, zapravo luči u stanju dok joj je svest preuzelo to natprirodno biće koje je zaposeda i to su onda seksualni fluidi koji sadrže magijsku moć. Takva ponuda Boginji se zatim ritualno konzumira i donosi moći tantričkom paru, ili se koristi za magijski rezultat koj ise želi postići ili za neki drugi rad. U tom smislu ritualni seks nije direktno nešto što aktivira kundalini, ali može na posredni način da utiče na to preko svog produkta, kundagolake.

16 takvih seksualnih sekreta ima veze sa fazama meseca. Sunce i mesec uzrokuju faze meseca i takvih faza ima 16: 1.Amrita 2.Manada 3.Poosha 4.Tusthi 5.Pusthi 6.Rati 7.Dhruti 8.Sasichini 9.Chandrika 10.Kanta 11.Jyostna 12.Shree 13.Preeti 14.Angada 15.Poorna and 16.Poornamruta

Lalita

Lalita

Ovim kalama vlada 16 Nitya Boginja koje se zovu Shodasa Nitye:

1.Maha Tripura Sundari 2.Kameswari 3.Bhagamalini 4.Nityaklinna 5.Bherunda 6.Vanhivasini 7.Maha Vajreswari 8.Shivadooti (Roudri) 9.Twarita 10.Kulasundari 11.Nitya 12.Neelapataka 13.Vijaya 14.Sarvamangala 15.Jwalamalini 16.Chidroopa (Chitra) Od ovih 16 kala 15 je vidljivo ljudima, dok je jedna od njih, koja predstavlja samu Maha Tripura Sundari, za ljude nevidljiva. Mantra tradicije kako je javno poznata je mantra sa 15 slogova, ali u tradiciji se prenosi puna mantra, koja sadrži 16 slogova i sve kale u samoj sebi. Mantra je u stvari zvučni oblik tela Boginje. Dalja razrada ove teme ide preko Titija koje poznaje djotiš. Po nekim informacijama od jeseni na teritoriji Srbije, Hrvatske i Slovenije kreće četvorogodišnja obuka djotiša u okviru autentične indijske parampare, tako da će se tamo moći mnogo više Titijima moži naučiti, a za sada samo recimo da su Titiji dnevni i noćni i ta podela je bitna za vreme kad se eliksiri skupljaju, odnosno koriste. trougaoZapravo, na jednom nivou misterija Nytia je u stvari misterija Kalačakre. Trougao devi sadrži svih 16 kala. Nekoliko drevnih tantričkih tekstova jasno navode da se 15 Nitya obožavaju u tom unutrašnjem trouglu Šri Čakre, sa 16. Nytiom kao Maha Tripura Sundari koja se mora obožavati u centru kao bindu. Neke od mantri za Nitya Devi su: 1. Kameshvari: Aim Hrim Shrim Am Aim Sa Ka La Hrim Nityaklinne Madadrave Sauh Am Kameshvari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah. 2. Bhagamalini: Aim Hrim Shrim Am Aim Bhagabuge Bhagini Bhagodari Bhagamale Bhagavahe Bhagaguhye Bhagayoni Bhaganipatini Sarvabhagavashankari Bhagarupe Nityaklinne Bhagasvarupe Sarvani Bhagani Me Hyanaya Varade Rete Surete Bhagaklinne Klinnadrave Kledaya Dravaya Amoghe Bhagavicce Kshubha Kshobhaya Sarvasatvan Bhagodari Aim Blum Jem Blum Bhem Blum Mom Blum Hem Blum Hem Klinne Sarvani Bhagani Me Vashamanaya Strim Hara Blem Hrim Am Bhagamalini Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah. 3. Nityaklinna: Aim Hrim Shrim Nityaklinne Madadrave Svaha im Nityaklinna Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 4. Bherunda: Aim Hrim Shrim Im Om Krom Bhrom Kraum Jhmraum Cchraum Jraum Svaha Im Bherunda Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 5. Vahnivasini: Om Hrim Vahnivasiniyai Namah 6. Mahavajrswari: Um Hrim Klinne Aim Krom Nityamadadrave Hrim Um Mahavajreshvari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 7. Shivaduti: Aim Hrim Shrim Shivadutyai Namah Shivadutinitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 8. Tvarita: Om Hrim Hum Khe Ca Che Ksah Strim Hum Kse Hrim Phat 9. Kulasundari: Aim Hrim Shrim Aim Klim Sauh Kulasundari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 10. Nityamba: Ha Sa Ka La Ra Daim Ha Sa Ka La Ra Dim Ha Sa Ka La Ra Dauh Nitya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 11. Nilapataka: Aim Hrim Shrim Phrem Strum Krom Am Klim Aim Blum Nityamadadrave Hum Phrem Hrim Em Nilapataka Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 12. Vijaya: Aim Hrim Shrim Bha Ma Ra Ya Aum Aim Vijaya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah. 13. Sarvamangala: Aim Hrim Shrim Svaum Om Sarvamangala Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah 14. Jwalamalini: Om namo bhagavati Jvalamalini devadevi sarvabhutasamharakarike jatavedasi jvalanti jvala jvala prajvala prajvala Hrim Hrim Hum Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Jvalamalini Hum Phat Svaha 15. Chitra: Aim Hrim Shrim Ckaum Am Chitra Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah