ŠriJantra

Kada sam jako davno hteo da pravim Mandale, Lama Ngawang koji mi je dao utočište u tibetanskom budizmu je rekao da to ne radim zato što je za to potrebna posebna obuka. Svaka mandala je u stvari dvodimenzionalni plan gradjevine u kojoj žive različita bića. Praviti mandalu znači zidati Hram i u njega naseliti ta bića. Po istom principu i Šri Čakra je u stvari trodimenzionalna i predstavlja Sveti Hram.

SRECHAKRA Šri Čakra se sastoji od više delova, tačnije od  devet lakri. Svaka od njih ima svoje ime. Prvu čini deo koji se naziva Tri-lokia Mohana Čakra (čakra inače znači krug). Tri-lokia se odnosi na tri loke (sveta) i to je krug koji očarava ta tri sveta.Njome vlada Jogini koja se zove Prakata, a Božanstvo kome je tu dom je Tripurai koja je manifestacija Moći Jogini, ona koja poražava neprijatelje (ripue) nebeskog sveta i koja je družbenica Tripureša Šive.  Mantra vezana za Tri-lokia Mohana Čakru kada se ispravno izvodi odgovarajući broj puta daruje punu milost Šri Lalite Mahatripurasundari i zadobijanje svih blagodeti Svarga, Madia i Patala loka (svetova).

28 Šakti koje su su povezane sa Tri-lokia Mohana Čakrom: Prvih 10 Boginja koje su poznate i kao Sidi Devi

Anima Sidjamba Lagima Sidjamba Mahima Sidjamba Ishvita Sidjamba Vasitva Sidjamba Prakamya Sidjamba Bhukti Sidjamba Ichha Sidjamba Prapti Sidjamba Sarvakama Sidjamba

Drugih 8 Boginja koje su poznate kao Matruka Devi i koje onome ko ih obožava ispunjavaju svaku želju:

Šrii Brami Matruka Šrii Mahešvari Matruka Šrii Koumari Matruka Šrii Višnavi Matruka Šrii Varahi Matruka Šrii Mahendri Matruka Šrii Čamunda Matruka Šrii Mahalakšmi Matruka

matrika devi

Osam Matruka Devi

Trećih 10 Boginja koje ovde obitavaju su 10 Mudra Šakti:

Sarvasankšobini Devi Sarvavidravini Devi Sarvakaršini Devi Sarvavašankari Devi Sarvonmadini Devi Sarvamahankuša Devi Sarvakhečari Devi Sarvabidja Devi Sarvajoni Devi Sarvatrikanda Devi

Sledeći deo Šri Čakre čini Sarvaš Paripuraka Čakra, Boginja povezana sa Sarvaš Paripuraka Čakrom je Tripureši. U Sarvaš Paripuraka Čakri boravi Gupta Jogini, a 16 Devi koje se tu takodje nalaze se nazivju Nitja Kale. One su povezane sa 16 faza meseca, od kojisu 15 vidljive, dok je 16 izvan našeg opažaja. Ranije smo već pisali i o vezi sa 16 vrsta seksualnih sekreta koje luče žene, od kojih neki još uvek nisu poznati nauci, tako da je to jedan od elemenata seksualne alhemije tantre. Tih 16 devi su:

Kamakaršini šakti Budiakaršini šakti Ahankarakaršini šakti Šabdakaršini šakti Sparšakarshini šakti Rupakaršini šakti Rasakaršini šakti Gandakaršini šakti Čitakaršini šakti Dhiriakaršini šakti Smrutiakaršini šakti Namakaršini šakti Biidjakaršini šakti Atmakaršini šakti Amrutakaršini šakti Šarirakaršini šakti

Naredni krug sa 8 latica je Sarva Sankšobana Čhakra i to je domen Boginje Lalite koje se u tu pojavljuje kao Tripura Sundari, dok je vladajuća Jogini Guptatara. Osam Devi koje se ovde nalaze su:

Ananga Kusuma šakti Ananga Mekala šakti Ananga Madana šakti Ananga Madanatura šakti Ananga Reka šakti Ananga Vegini šakti Anangankuša šakti Ananga Malini šakti

Nakon toga sledi deo sa 14 trouglova pod imenom Sarva Soubagja Dajak Čakra i oni predstavljaju 14 glavnih nadija u telu. Devi povezana sa njima je Tripura vasini, a Jogini povezane sa ovim trouglovima su 14 Sampradaja Jogini:

Sarvasmkšobini devi Sarvavidravini devi Sarvakaršini devi Sarvahladini devi Sarvasammohini devi Sarvastambini devi Sarvajrumbini devi arvavašankari devi Sarvaranjani devi Sarvonmadini devi Sarvarthasadika devi Sarvasampatipurani devi Sarvamantramaji devi arvadvandvakšajankari devi

Deset trouglova koji slede nakon toga se nazivaju Sarvart Sadaka Čakra i njma vlada Lalita kao Tripurasri. Jogini ove čakre su Kula Jogini i one su DašaAvatari:

Sarva Sidiprada devi Sarvasampatprada devi Sarvaprijankari devi Sarvamangalakarini devi Sarvakamaprada devi Sarvadukavimočini devi Sarvamritjuprasamani devi Sarvavignanivarini devi Sarvangasundari devi Sarvasoubagjadajini devi

Šesti deo su deset unutrašnjih trouglova koji se nazivaju Sarva Rakšakara Čakra i tu je Lalita prisutna kao Tripura Malini. Deset Jogini koji se tu nalaze nazivaju se Nigarba Jogini:

Sarvagja devi Sarvašakti devi Sarvasvarjapradajini devi Sarvagjanamaji devi Sarvavjadhinivarini devi Sarvadharasvarupa devi Sarvapapahara devi Sarvanandamaji devi Sarvarakšasvarupini devi Sarvepsitapalaprada devi

Kao sedmi deo ide unutrašnji trougao koji se naziva Sarva Rogahara Čakra kojim predsedava Lalita kao Tripura Sidamba, ona koja uništava otrov. Osam Jogini koje se ovde nalaze su Ati Rahasja Jogini:

Vasini Vagdevi Kamesvari Vagdevi Modini Vagdevi Kamala Vagdevi Aruna Vagdevi Jajini Vagdevi Sarvesvari Vagdevi Koušini Vagdevi

Osmi deo je takodje unutrašnji trougao i on se zove Sarva Sidiprada Čakra kojim predsedava Lalita u obliku Tripurambe. Tri Jogini koje su ovde su tri Šakti Šive (Parvati), Višnua (Lakšmi) i Brame (Sarasvati):

Kamešvari Vajreši Bagamalini

I konačno u sredini Šri Čakre se nalazi bindu tačka. Kosmičko jedinstvo Šive i Šakti i to je Sarvanandamaja Čakra. Jogini koja je ovde je Lalita Mahešvari Mahatripurasundari.

To bi bilo ukratko o anatomiji Šri Čakre. Inicijacija se naravno odvija u Šri Čakri i zato je poznavanje gornje anatomije veoma bitno. Vidja je šaktističko ime za Mantru. Za potpuno iniciranog Šaktu iz Šakta Kaula tradicije, Mantra je ono što je Krija za Šaiviste. Vidja nije samo invokacija Boginje, već je sama Boginja lično, tako da ona i ne može biti prizvana već je ona već prisutna u svim Kaula ritualima ako je Kaula linija autentična. Vidja se prevodi i kao lice. Može u početku delovati neobično da je Lice Boginje sačinjeno od zvuka iznutra, ali kasnije se uvidi da je to veoma u stvari lako shvatljivo. Magije Mantre se prilično minimizuje na zapadu i na nju se ne obraća previše pažnja kao na tehniku, ali ako se ona izvodi uz bajanja koja idu uz inicijaciju i kavača (zaštita inicijata, doslovno značenje reči je oklop), koja štiti na četiri strane sveta, jeste ispravno instalirana na zadnjoj strani vrata, dešava se omanje čudo svaki put kada se Mantra izgovara. Mantra ne mora da bude na sanskritu ili tibetanskom jeziku. Kaula je veoma bliska tibetanskom prebudističkom sistemu, čak ima iste korene i zato se oba jezika mogu koristiti. Egipatski fragmenti iz Knjige izlaska u dan su adekvatni kao substitucija, bar u onom segmentu gde posle Šri Vidja Inicijacije ide Agori inicijacija koja podrazumeva umiranje i povratak iz sveta mrtvih. Komparacije izmedju ta dva sistema nisu egzaktne, ali su se staroegipatske zvučne formule pokazale upotrebljive za postizanje istih ili sličnih rezultata. Bar što se tiče zapadnog ogranka ovog Šaktizma. Formula je ukratko sledeća: priziv Šakti i Šive kroz JabJam, prikazan na slici, za sva četiri ugla i onda odozgo. To je slično kako izgleda sama Inicijacija u Šri Vidju i to priprema Mandalu u kojoj srećemo Majku i Oca u Bardu posle smrti. Osnovne mantre za to su Om Nama Šivama i Hrim krim Kali hrim šrim Lalita Tripura. JabJam naravno nije izgovor za seks. Postoje u regionu ljudi koji se predstavlajju kao tantrici i koji traže i novac i seks od „učenica“. To nije tantra, to je zloupotreba. Tantrik je neko ko je pobedio svoje neprijatelje, a naši najveći neprijatelji su naše unutrašnje slabosti. Uloga seksualnosti u tantri je veoma pogrešno shvaćena na zapadu. Recimo, ne postoji autentični spis koji govori da se kundalini energija aktivira seksom, to je na zapadu u najvećoj meri propagirao Robert Svoboda koji se može smatrati za tantru onim što je Kastaneda za šamanizam i to je verovatno njegova vlastita ideja. Žene ne moraju da imaju seks ako su tantrici, dobar deo njih su samo „bor“ što znači opijene energijom Boginje.

YabYum[2]