lilith

Sa stanovišta (nekih) gnostika Lilit je tamni aspekt Sofije, odnosno Svete Neveste. Ona je snaga koja vodi kroz mističnu smrt do oslobodjenja i postoje odredjene sličnosti, ali i razlike sa tantričkom Kali. Uostalom jedno od njenih imena, kao Tamne Neveste kabale i gnosticizma i jeste Kali Kala.

Postoji veza izmedju Šekine i Sofije. Šekina, kao Kraljica Sabata i Sveti Duh, ženski je aspekt božijeg prisustva na zemlji i njegove moći. Kada je Šekina odsutna Lilit zauzme njeno mesto kao božija saputnica i svojevrsna Tamna Majka koja za razliku od Šekine koja donosi milost, reprezentuje strogost. I Šekina i Lilit imaju veze sa sefirom Malkuta i obe predstavljaju Božiju Volju kako bi postojala ravnoteža i celovitost.

Kako smo rekli Lilit je Tamna Nevesta pod imenom Kali Kala. Kala je reč koja se odnosi na nevestu i to je titula, istovremeno i Parcufim Malkuta, koju nosi Marija Magdalena.

Po legendi čudotvorcu Jeremiji, koji je živeo u jednoj pećini u Galileji, jednom prilikom se spustio andjeo iz reda Kerubima kako bi ga čuvao tokom vizije u kojoj je video Prvobitnog Adama, savršeno biće Svetla koje se sastojalo od žene i muškarca Svetla. I glas Metatrona mu je rekao da Pomazanik.

Istovremeno, drugom proroku se obratio Arhandjeo Gabrijel koji mu je, pošto se preobratio u Zmaja, najavio da dolazi Mesija i razotkrio mu misterije Svete Neveste.

Takodje, u gradu Magdali mnoge žene su počele da imaju vizije u kojima su videle rodjenje Svete Neveste i dolazile su kod majke Marije Magdalene, dok je ova bila trudna, da joj kažu da nosi svetu dušu.

Mnogo kasnije, kada je Marija Magdalena putovala iz Damaska ka Vavilonu, karavan u kojem je bila je napadnut i ona je silovana. Lilit je to posmatrala i pošto je Lilit neko ko ne voli muškarce i predstavlja oslobodjenu ženu, ušla je u telo Marije Magdalene kako bi se osvetila napadačima. To je jedini momenat da su se ujedinile dve ljute rivalke, Eva i Lilit. Eva je bila početak evolucije, budući da je ona Adamu dala jabuku zbog koje je on pao iz Raja i začeo ljudski rod. Sam momenat skoka u evoluciji svesti čovečanstva može da se predstavi i padom iz Raja, ali i mnogim drugim mitovima koji su danas prisutni i odnose se na veoma traumatičan trenutak u istoriji ljudskog roda. Možemo te siline sresti u nekronomikon mitovima, Soror Nema i Kenneth Grant su to dotakli u svom radu i iskustvima više puta, Slavinski je to takodje pomenuo jedanput u javnom takstu, a sajentolozi dokument koji se time, u vidu jednog naučno fantastičnog mita, bavi čuvaju u sefu. Sve u svemu Eva je ta koja je dala gnozu Adamu i kasnije se ponovo pojavila u telu Marije Magdalene kako bi otvorila put da se ponovo pojavi Mesija. Sa druge strane Lilit je bila ta koja je vodila Mariju Magdalenu životnim putem kroz „tamnu noć duše“ tako da je umesto da sretne bogatog vavilonskog trgovca za kojeg je trebalo da se uda ona zapravo došla do Svete Zemlje gde se spojila sa onim kojeg je istinski volela, Mesijom Isusom. Isus je isterao sedam demona iz Marije Magdalene i umesto njih postavio sedam andjela. Tih sedam andjela se odnose na sedam energetskih centara koje na istoku zovu čakrama, a odnos Lilit i Šekine se može tumačiti i u svetlu mistične energije kundalini poznate iz tantre i joge. Slična simbolika toga može se videti i u Otkrovenju po Jovanu gde sedam Crkava takodje odgovaraju sedam čakri, a cela apokalipsa na simboličan način odgovara otvaranju sedam čakri i procesu aktiviranja kundalini energije. Za rozenkrojcetsku interpretaciju toga u praktičnom smislu pak treba recimo pogledati Azijatsku braću i njihove rituale i učenje.

Ulazak Lilit u Mariju Magdalenu i samim tim obnova njenog položaja je u gnostičkom smislu bio čin, preko osvete razbojnicima, otpora zlim arhontima i demijurgu (kojima je Lilit oponentna) i sistemu patrijarhalne dominacije koji je za njih i karakterističan. I kako je rečeno ona je bila ta koja je vodila Mariju do Isusa. Marija i Isus su bili blizanačke duše, svetlosno ispoljavanje jedne duše svetlosti. Sve ljudske duše su nekad bile u Prvobitnom Čoveku, a sa podelom na muško i žensko i duše su podeljene. Svaka muška duša traži svoju žensku dušu kroz cikluse inkarnacija kako bi se zajedno iskuple i vratile u stanje prvobitnog jedinstva. Blizanačke duše su tematika o kojoj postoji jako puno pogrešnih informacija i čak manipulisanja, pri čemu je to proces koji je retko kada prijatan i zahteva puno sazrevanja kroz razne životne situacije i bolne medjusobne odnose kroz koje prolaze obe duše dok ne sazreju dovoljno da budu zajedno, tako da će to biti predmet nekog drugog teksta koji verovatno neće biti baš skoro budući da Tau Zostrijan i sam trenutno prolazi kroz prilično traumatičan period života vezano baš za sebi blizanačku dušu i nije trenutno baš nešto raspoložen da piše o neugodnim aspeketima toga. Tako da se možemo vratiti Mariji Magdaleni i Isusu i reći da je skup podudarnosti, po legendi, medju njima bio toliko da se onog dana kad je Isus kršten u Jordanu i kad je Duh Mesije ušao u njega, Marija vratila iz izgnanstva. Dok se Isus u pustinji suočavao sa kušnjama Satane, Marija je bila na putu ka Svetoj zemlji i takodje se borila sa Satanom i svojih sedam demona. Na dan kada je Isus izveo prvo čudo pretvorivši vodu u vino, što je veoma simboličan čin koji nagoveštava kako dolazak Svete Neveste, tako i neke tajne fizičkog odnosa žene i muškarca, Marija je stupila na tlo Svete Zemlje gde će sresti svog voljenog koji će je i isceliti. I tu otprilike misterija počinje, ali se i završava u postignuću jedne nedualne svesti.

marija magdalena2