“ Od objavljivanja Kultova senke 1975. nastavio sam istraživanja misterije Šri Čakre vezane za  Vatrenu Zmiju i njene tifonijanske implikacije. U tim istraživanjima, veoma me je zadužio moj pokojni prijatelj Gospodin David Curwen, koji su mi učinio dostupnim savremeni komentar  drevnog tantričkog spisa Anandalahari. Komentator je kaula Adept Anuttara Amnaye …“
„Duhovna linija koju Adept predstavlja je identična onoj koja je podučila dr Karla Kelnera …. odgovornog za oživljavanje Reda Templara na Orijentu.“

Kenneth Grant , u Beyond the Mauve Zone  u kojoj se nalaze tri poglavlja pod nazivom Zone of the Fire Snake 1, 2 i 3.

curwen2

David Curwen

Grantovo prijateljstvo sa Curwenom desilo se posredstvom Aleister Crowleya. Njihova medjusobna prepiska, u kojoj je uglavnom Curwen tražio od Crowleya informacije o alhemiji, jedne od oblasti koje je Curwen posebno proučavao, prezentovana je u knjizi Brother Crowley, Brother Curven. Takođe znamo da je Curven imao neki oblik pseudotantričke prepiske sa Guruom po imenu Swami Pareswara Biksu, povezanim sa Svetim Redom Krišne i Latent Light Culture organizacijom iz Južne Indije, gde je posredstvom dopisnog kursa dobio drugi stepen Inicijacije. U letnjem izdanju iz 1950. u časopisu teorganizacije, Kalpaka, može se pročitati njegovo pismo u kojem piše „U vezi sa lekcijama tantre koje ste mi poslali …… “

Znamo da je reč tantra dobila različita pogrešna značenja i tumačenja od kako su zapadnjaci počeli da se interesuju za nju, počev od Arthur Avalona, pa do tekstova različitih samozvanih “stručnjaka”. Sveti Red Krišne zasniva većinu svojih učenja na Bhagavad Giti , koja nije sama po sebi tantrički tekst, več donosi razgovor Krišne [za koga Indusi smatraju da je inkarnacija boga Višnua] i njegovog vozača bojnih kola Ardjune uoči drevne istorijske bitke . Kao takva, ona je najviše relevantna za vaišnave, ali generalno visoko je cene i ostali hindusi . Objavu “ispunite svoju istinsku volju” iz Bhagavat Gite istočno-zapadni članovi Svetog Reda Krišne shvatili su kao očevidno podudarnu Crowleyevoj primamljivoj frazi “Čini šta ti je volja“.

Saundarialahari, blaženi talas Šive što je Grant kao i neki drugi komentatori skratio u Anandalahari iliti blaženi talas , dolazi u dva dela. Prvo ide tekst sa stihovima , a zatim jantre koje su povezane sa stihovima uključujući transcendentalnu Šri Jantru, kao i jantre za niže magijske vradžbine. Curven je rekao da mu je predaje dajući mu tako punu inicijaciju u najtajniju formulu tantričkke Vama Marg .“ Ne bi puno istinskih indijskih gurua polagalo poverenje u inicijaciju koja bi se davala preko knjige, u suprotnom bi doslovno ceo svet mogao već biti prosvetljen. Nije da baš ima znakova da se to dogodilo. Proučavanje je korisno samo ako ga prati vodjstvo iskusnog praktičara. Jasno je da je Grantova upotreba teksta, isto kao i Curvenovo interesovanje za njega, bila motivisana telesnom alhemijom kojom se kreira eliksir koji daruje dugovečnost manipulisanjem kala u izlučevinama šakti koja se koristi u ritualu. Poharati nečije životne fluide kako bi se poboljšala nečija dugovečnost drugim rečima može se nazvati “vampirizam”, a Elizabeth Sharpe u Secrets of the Kaula Circle je zabeležila slučajeve gde su žene veoma stradale zbog ovakve zloupotrebe tantričkog poznavanja ezoterične fiziologije, gde se uzajamno razmenjuju telesne tečnosti u nametnutoj praksi. Kao ni Crowley , Curven i Grant takodje nije uspeli da u iole značajnijoj količini produže svoje živote tako da moramo pretpostaviti da je plod njihove alhemije bio lažno zlato.
I sad sledipitanje Anuttaramnaie ?
Šri Išvara je rekao :

Stvorio sam pet Amnaiaa od pet lica Šive. Stvorio sam pet Amnaiaa [Velike tradicije] od mojih pet lica, Amnaia Purva [ istočna ] Amnaia Piscima [ zapadna ] Amnaia  Dakšina [ južna ] Amnaia Uttara [ severna ] Amnaia i Urdhva [ okrenuta na gore ] Amnaia.
To su pet Amnaia i sve su poznate kao putevi oslobodjenja.

  Iz Kulanava tantre

Pa kako onda Uttaramnaia ima veze sa Anuttaramanaiom ?

Mahesvarananda [ 13. vek ] govori o Auttaramnai kao nedualnom principu Uttare, kojem je prvobitno Bhairava [ Šiva ] podučavao Bharavi [ Šakti ] i koji se na kraju prevodi kao Krama [ rituala i doktrina , naročito kašmirska ] Kaula sistema koju on obrazlaže u Maharthamanjari. Proširujući to on ovu doktrinu takodje naziva i Anuttaramnaia kao filozofiju Apsolutnog [ Anuttara ], ne-dualne svesti koja vodi do oslobođenja u ovom životu u kojem sloboda [ Mokša ] i uživanje [ Bhoga ] bivaju ujedinjeni .

  Iz Canon of the Siva Agama and the Kubjika Tantras ( Mark Dyskowski)

U tibetanskom vađrajana budizmu , Anuttara se naziva Najviša Joga Tantra.
Ništa o isisavanju životnih sokove od drugih da bi se produžila svoja veoma dualna egzistencija u mreži loše karme se tamo ne nalazi. Ali i da ima dug bi put bio da to doputuje do juga Indije.

Ako je pretpostavljeno da je Zone of the Fire Snake centralna u svim tim aktivnostima, šta možemo da nadjemo o tome?

„Termin kundulini je veoma moderan izum i nikada nije korišćen od strane Nath autora …. [ U Kaula Jnana Nirnaya , Matsiendranath , najraniji Nath autor koji je pomenuo čakre , ne podrobno kao docniji, ali isto tako ni sa magičnom zmijom ] …. a oni koji uče kundulini iz knjiga – uglavnom napisanih od strane onih koji nisu Indijci i uvek od strane ljudi koji nikada nisu sami imali neki uspeh, često pate od ludila i opsesija . Istinski metodi Oslobođenja su jednostavni i bez ikakve opasnosti , tako čineći Laja [ ili Kundulini ] jogu suvišnom. “

Dadaji Mahendranath u The Yoga Vidya of Immortality

Sri Mahendranath Dadaji

Sri Mahendranath Dadaji

Zmijska meditacija koja simbolizuje telesnu Šakti energiju koja treba da se ujedinjeni sa Šiva svešću da bi se iskusio Apsolut je izmišljena kao monaška vizualizacije , baš kao što je hatha joga izmišljena od strane Goraksnatha, Matseyendranathovog učenika iz 12. veka, kao vežba za održavanje dobre kondicije monaha.
„Ja sam tajna Zmija sklupčana pred skok: u mojoj sklupčanosti je radost. Ako uzdignem glavu, ja i moja Nuit smo jedno. Ako spustim glavu, i izbacim otrov, tada je to naslada zemlje, i ja i zemlja smo jedno.“
AL II 26 [ a 27. stih upozorava na opasnosti nerazumevanja prethodnog stiha. ]

Na prvi pogled bi se moglo činiti da je ovaj stih povezan sa kundulini, kako je Grant to i uradio KAD bi to bila psiho-fizička realnost . Ni Crowley , niti njegov izabrani Al komentator Louis Wilkinson nisu to uradili , premda je Crowley mogao biti svestan Goraksnathovog simbola. Kulturno i geografski nema razloga da se poveže Goraksnathova zmiju sa stihom . U pogodnom egipatskom dijalektu ujedinjenje Nuit je Vadjet kobrom i slabljenje Apophisa u sumrak bi se bolje uklopilo.
Ne iznenadjuje da je aktivni i praktikujući učesnik i nosilac linije Severne Kaula Paramapraye acDadaji Mahendranath sve do svoje smrti imao samo oprezir za knjiške i fiktivne Tantrike i koristio Grantove knjige za Dhuni , iliti svetu vatru. Takodje, govorio je da mu se ne sviđa Aleister Crowley and the Hidden God gde je Grant prikazao Crowleya kao “neku vrstu sofisticiranog sataniste. “ Razmenili su nekoliko pisama i Grant je pitao jednog člana svog Reda, koji je bio i Dadadjijev učenik, da ga inicira u Nath Sampradaju, budući da nije imao tantričku inicijaciju. Ovaj je to odbio, napustio Grantov OTO i na Dadadjijev zahtev osnovan je AMOOKOS.

Ne bih da sudim ili govorim o drugim Grantovim idejama, mada moram da priznam da imam rezerve prema mnogima . Mislim o njemu kao o kreativnom piscu , iako sa tamnim reakcionarnim izgledom pobunjenog parohovog sina, mada bi mu svi morali biti zahvalni zbog načina na koji je promovisao umetnost Austina Osmana Spera i njegovo čarobnjaštvo. Ipak, to je potpuno u sferi njegovih izobličavanja tantre kako bi se to uklopilo u njegov tantrički kosmos, zbog čega sam morao da se pozabavim tim spornim pitanjem jer to dugujem Dadadjijevom nasledju.