Ознаке

, , ,


„Gledaj na ženu kao na Boginju, čija je ona posebna energija, i poštuj je u njenom stanju Boginje“

Utara Tantra

 Image

Postoje spoljašna i unutrašnja pudja. Spoljni hramovi se grade na zemlji, a unutrašnji u našem telu. Kaula tantra poznaje i spoljna i unutrašnja obožavanja Boginje. Možemo imati i Bogu (zadovoljstvo) i Mokšu (slobodu) jer Majka je sretna kada se mi igramo. Uostalom, nije li cela kreacija samo Lila (igra) Bogova?

Spoljašnja pudja u kojoj se žena obožava kao živa Boginja zove se Joni pudja. Joni je izraz na sanskritu koji ima više značenja (izvor, fontana, proleće…), ali najčešće označava vaginu ili matericu. Ezoterično se odnosi na “tajni prolaz” odnosno “ulaz u Hram” i ima značenje izvora kreacije. U poredjenju sa zapadnim misterijama mogli bi reći da je Joni analogna Svetom Gralu u kojem je nectar besmrtnosti.

Drevni rukopis Joni tantra savetuje da se meditira kao da je neko apsorbovan u Joni Čakru i navodi da su sve sadane beskorisne bez Joni, zbog čega bi trebalo odbaciti sve pudje sem Joni pudje. Pudja je, jednostavnim rečima govoreći, obožavanje. Kao uslovno analogna praksa na zapadu bi mogao da se navede obred mise. U tom smislu bi Joni Pudja mogla da se prevede kao Misa Svete Vagine.

Image

Na slici: Joni oltar

Na početku Joni Pudje dodiruju se stopala žene koja predstavlja živu Boginju. Poštovanje stopala, slično Datatrejinim padukama (sandale) i njihovoj simbolici, ima višeznačnu funkciju a jedna je od njih da nam se ukaže koji je naš Atmagati (put naše duše). Zatim se dodiruju različiti delovi njenog tela i priziva životna sila u njih i u sve duhovne Čakre od Muladare do Saharsare postavljaju se bidja akšare (korenska slova). Svaka Devata ima svoju bidja akšaru, OM je recimo najsvetiji slog za vaišnave i šaiviste, (ali ne i za šaktiste) i on je bidja akšara koja stoji kao simbol za Paraatman.
Nakon toga se Vatra i njenih 10 moći prizivaju u genitalni predeo, 12 moći Sunca u predeo grudi i 16 moći Meseca u područje vrata.
Onda se ponovo prizivaju 10 moći kreacije (Brama) u matericu jer je ona tamo gde se odvija kreacija. 10 moći zadovoljstva (Višnu) u spoljašnje genitalije, 10 moći života bez tela (Rudra) u predeo oko struka, četiri moći ljubavi i vezanosti (Išvara) u područje grudi, 16 moći komunikacije preko granica prostora (SadaŠiva) i tri moći vezane za vreme, prošlo, sadašnje i buduće (Tripura Sundari).
Image
Nivo svesnosti se diže do krunske Čakre Mantrama. Kada se svesnost digne do krunske Čakre milost se počinje spuštati od stopala Gurua, koja su na krunskoj Čakri, ostvarujući tako uvid u nikad prekinuti vremenski tok kroz sadašnjost. Misterija Kali je misterija vremena i ovde imamo milost vanvremenske trajuće volje (Sarasvati), njene održavajuće podrške i zaštite (Lakšmi) i njenog ispunjenja kroz ispoljavanje u materici (Durga) i odsustva težnje da se ponovo rodimo u niži oblik života preko stopala. Nakon Abišeka (pranje glave uz koje se koriste i Mantre) dešava se prenos energije i tu se često dešava padanje u trans. Tek nakon toga se daju inicijacijske Mantre. Pudja se završava obožavanjem cvećem i kumkumom (crvena pasta kojom se ukrašava telo i kojom u Indiji žene crtaju bindu tačku na čelu).

Image

U knjigama Keneta Granta je promovisan termin suvašini. Kenet Grant nikad nije iniciran u Kaula tantrum i njegova interpretacija Kaula tantre, nevezano za koncept suvašini, je pogrešna. Suvašini je naziv za ženu u braku, kumari za devojke device preko 16 godina, a dampati za partnerku u vezi i sve tri su bitan deo obožavanja Boginje. Sve moći moraju biti prizvane kako bi se postigao balans. Tri Šakti koje se prizivaju su Iča (stabilna volja), Djana (proširivanje znanja da se to postigne) i Krija (manifestovanje volje).

Tradicionalno pomenute tri Šakti se vezuju za tri indijske Boginje, Krija za Gauri, Djana za Lakšmi i Iča za Sarasvati. Područje kojim dolazimo na svet, dakle vagina (Joni) je mesto gde prebiva Boginja. Zato se smatra da Boginja Stvoriteljka, Gauri, boravi tu i to je njen hram. Vagina, tj Joni, takodje je mesto gde na hiljade i hiljade spermatozoida pokušavaju da prodru do ženskog jajašca i oplode ga, ali ne uspevaju i doslovno umiru. Zato je aspect Boginje koja tu boravi takodje i Kali Uništiteljka. Gauri prihvata seme i stvara novi život, Kali ga takodje prihvata, ali ga uništava. To je jedan od razloga zašto se insistira da se Kali obožava tokom ženske menstruacije, jer onda začeće nije moguće.

Image

Boginja Kali, crtež iz 17. veka

Uzimajući ovo u obzir zanimljivo je razmotriti jedan detalj sa tantričke inicijacije. Naime, motiv tačke koju žene u Indiji nose na čelu je široko poznat. Tantrici šaktističke orijentacije nose takvu oznaku na čelu, koja se zove tilak, u vidu uspravne crvene crte. Tradicionalno se, kako je u tekstu već ranije pomenuto, te tačke i crte prave crvenim prahom koji se zove kumkuma. Ono što nije previše javno poznato je da se tokom inicijacije novom tantriku na čelu tilak ne iscrtava kumkumom već menstruacionom krvlju.

Image

Primer tantričkog tilaka na čelu

Središte Kundaluni je u Muladara Čakri. Za muškarce mesto “korena Kundaluni” jeste tačka izmedju testisa i anusa. Za žene je to mesta koje se nalazi na početku grlića materice. I to mesto se zove Kumara.Veliki Šiva je Linga (falus). Kumara je mali Šiva, tj Šivin sin. Mala linga kod žena je njihov klitoris (mali falus) i to je mesto radosti žena i istočnik Kundaluni Šakti.

Orgazam je momenat kada smo odvojeni od svih briga i svih tenzija. Tada u dobroj meri gubimo osećaj identifikacije sa telom i to je ono što se može desiti kad se počne doživljavati prvo pokretanje Kundaluni energije. Za bolje psihološko razumevanje orgazma, samo delimično dotičući se i onoga kako to izgleda u VamaMarg tantri, može se preporučiti pionirsko delo Telesna psihoterapija, do orgazma i dalje Dr. Ljiljane Klisić telesnog psihoterapeuta rajhijanske orijentacije.

U Tantri nema srama. Datatreja je bio poznat kao Digambar, goli mudrac “pokriven samo kosmosom”. Njegova nagost je znak da je iznad sve tri Gune. Cveće su genitalije biljaka, pa ga ipak vidno ističeno i poklanjamo onima koje volimo. U seksualnosti nema ničega lošeg i izraz bramaćarija, koji je danas sinonim za apstinenciju i celibat, uopšte u originalu nema to značenje. Pravo značenje tog izraza je zapravo biti u bračnom životu i grihaštašrama, ili domaćinski život, je put kaula tantrika. Askeza i monaške zajednice su bile retkost u Indiji i pojavljuju se tek kao odgovor na budizam koji je podrazumevao odvajanje od porodice, samoću i askezu. Bramaćarija je u stvari bljesak zajedništva supružnika koji su potpuno posvećeni jedno drugome. Ono što je na zapadu malo poznato je da je i danas najveći broj Gurua u Indiji u kategoriji porodičnih Gurua, dakle oženjenih domaćina koji su Gurui svojoj supruzi i deci. Ili svom suprugu i deci pošto Kaula visoko vrednuje ženske Gurue.. U tradiciji kojoj i ja pripadam muškarci su već sami po sebi Šiva. Guru je u njima, tako da uopšte ne obožavamo Šivu i sve mantre, sem Mantri koje se rade za Taru, izvodimo tako da zamenijmo Om, koji je na početku Mantri, Devi Bidjom. Žene Kaule obožavaju Šivu, odnosno svog partnera/supruga kao živog Šivu. Prizivajući Boginju u svoju suvašini i obožavajući je, Kaula muškarci tako i sami postaju Boginja. Zato se i kaže da Kaule ne akumuliraju novu karmu. Oni su jednostavno izvan braminskih ograničenja i njima je sve dozvoljeno, ali to ne znači da sve i rade. Vira (heroj) kontroliše sebe i ne dozvoljava da njime vladaju nagoni na način na koji vladaju pašu (životinja) tipom ljudi. “Kaula put je maglovita šuma koja je nedostupna čak i jogijima” zapisano je i put seksuačnog sjedinjenja nije odobrenje za švaleraciju, već se odnosi na duboku predanost jednoj ženi koja je tantriku suvašini, a seks sa ženom koja je sa nekim drugim u braku se smatra slabošću. Zapravo, nije mudro ni imati seks sa ženama koje nisu inicirane, jer Lalita može biti ljubomorna i nauditi im. Šri Vidja je put magije, u vlastitoj praksi sam imao slučaj abićarije (indijska crna magija) koji je uradjen uz pomoć Jakšina (klasa bića nalik na zapadne vile). Osoba koja je to radila osobi kojoj sam skidao nabačenu magiju nije znala da Jakšine umeju da budu veoma ljubomorne i da žele muškarce samo za sebe što je rezultovalo prilično velikim problemima koje je posle imao. Slično vilama koje nisu ni malo “lajtvorkerske” kako to new ageri vole da misle. Indijska Tantra je zapravo istočni oblik tradicionalnog veštičarenja, a ono što je recimo Oberon na Zapadu mogli bi da kažemo da je Kubera u Indiji.

Image

Tantra je oduvek bila pod velom tajnosti i interne pudje se ne otkrivaju neiniciranima. Sličnosti sa procesom slanja uspavane Šakti ka Šivi kada se njihovim preplitanjem otvara srednji kanal (Sušumna) ima veoma sličnosti sa funkcijom onoga što gnostici nazivaju „nevestinom odajom“. O sličnosti gnosticizma i tantre, konkretno Kaula tantre, govorio je gnostički biskup Tau Malahi. Od akademskih izvora pisali su Mirče Elijade i Dr. Garbe u Filosofiji drevne Indije.

Ono što sažeto možemo navesti kao sličnost sa zapadnim gnosticizmom i alhemijom jeste da Sušumnu (centralni energetski kanal u telu na kojem se nalaze Čakre) otvaraju ljubav i žudnja, kad se „nevestinoj odaji“ desi brak i ujedinjenje dva u jedno, crveni i beli kanal se spoje i postanu ruža čije latice se oboje ružičasto u području trećeg oka (pinealna žlezda). Energija njihove Maitune (sjedinjavanja) teče sa Amritom (nektarom besmrtnosti) i preliva se rascvetavajući se u vidu lotosa od hiljadu latica na vrhu glave, spajajući oblik sa bezobličnim, dva postaju mistično jedno i Šri (milost) poput kiše pada dole da napoji korenje i započne nikad završavajući ciklus ponovo. Kroz žudnju mi se iskusimo kao božanstvo u obliku i materiji. Kroz žudnju mi se iskusimo kroz igranje. Zmija ponovo grize svoj rep i sve počinje iznova. Tantra je put u kojem su svet materije i duhovnosti jedno i materijalizam je isto toliko svet kao i duhovne vrednosti. Nema podele i nema razlike i sve je ispunjeno Božanskim. Jai Ma!

Image