Ego pominju skoro svi koji se bave duhovnošću, uglavnom tvrde ili da ga oni nemaju, ili da ga neki drugi imaju u velikoj meri. A najčešće većina tvrdi i jedno i drugo istovremeno. No tu dolazimo do jednog malog problema? Šta je ego zapravo? Psihologija nema odgovor. Ako pogledamo istoriju razvoja pojma videćemo da je do danas postavljeno puno teorija o tome šta je ego, ali da do danas nije postignut konsenzus šta je on zapravo? To ide do te granice da čak neke grane psihologije, radikalniji bihevioristi na primer, tvrde da ego i ne postoji. Dobar deo onih koji smatraju da ga ima, pak, smatraju da je ego zapravo doveo do stvaranja čoveka, ništa manje nego recimo palac. Ego je tako shvaćen kao „specifilan organ adaptacije“ u funkciji nagona koji služi samoodržanju jedinke. Bez Ega ljudi bi bili kao životinje i novorodjenčad koji ne poseduju psihu već samo vitalne funkcije.

Budući da nisam psiholog  tako da će ovaj tekst biti uglavnom uzdržan od ulaska u stručni psihološki teren, sem gde se to čini neophodno, a komentari i zaključci će biti moji lični. To će u velikoj meri odrediti formu ovog teksta, stoga sad ide nešto što će možda mnogima delovati kao skretanje sa teme, ali smatram da je to bitno za smisao onoga što se želi zaključiti tako da je sad momenat da se upustimo u predstavljanje sažetog dela analize jednog segmenta ceremonija inicijacije Zlatne zore.

Konkretno, vredi navesti kako se obično objašnjava to što ceremonija Neofita u Zlatnoj zori uključuje i Omu-Satan bogoformu.  Omu-Satan je bila i još uvek je Zlatnoj zori sinteza tri božanstva, zmajevitog Apofisa, Tifona kao ubice Ozirisa i Seta/Besa kao „brutalne moći demonske siline“, objedinjenih u „trijadu zla“ koja je „usta sile destrukcije“. Naravno, ovde se mora napomenuti da je Zlatna zora u pogledu egiptologije bila produkt svoga vremena, E.A. Wallis Budge na kojeg su se uglavnom tada većinom oslanjali je nedugo posle svoga vremena odbačen kao nepouzdan izvor, a danas na sajtu Britanskog muzeja i stoji otprilike takva kvalifikacija njegovog rada i dela. Set nije bio originalno tretiran kao „zlo“, već kao najjači Neter stoji na pramcu barke i brani Maat, što znači da brani kosmički poredak, od demona Apepa. Negativne konotacije uglavnom počinje da dobija spajanjem grčke i ekipatske kulture. Tako da je egiptologija Zlatne zore uglavnom naslonjena na kasnije interpretacije, koje su više gnostičke i egipatsko-koptske, no to i nije bitno za našu priču. Bitno je pitanje zašto bi Zlatna zora u svoj ritual uvodjenja Neofita uvrstila nešto što deluje tako eksplicitno zlo? Ova Bogoforma se nalazi na poziciji Jesoda, dakle druge sefire na šemi Drveta života,  u Hramu uredjenom za Inicijaciju u stepen Neofita. To je tačka na kojoj se astralno olovo transformiše u astralno zlato, odnosno demonsko transformiše u nešto andjeosko.

Omu-Satan je zapravo koncept povezan sa 22 Presuditelja koji mere namere Kandidata i kasnije i prirodu motiva onih koji izvode ceremonije. Isto kao što je i u Dvorani Maat Omu-Satan ona sila koja razara duše onih koji ne prodju testove Presuditelja.   Omu-Satan se vizuelno predstavljao kao kombinacija krokodila i zmije.

omu-satan

Ovako vizuelno koncipirana Bogoforma zapravo štiti Kandidata od onoga što može da se nepredvidivo desi u sferi njegove sefire Jesod., odnosno od uticaja koji mogu doći iz šeste sefire na Drvetu Života,, Tifareta i za koje kandidat još nije spreman. Svaka planeta ima samo jednu inteligenciju. Mesec ih ima dve. Inteligencije služe da se dobije najbolje od dobre strane planete, dok je Duh zadužen za njenu „zlu“ stranu. Dve inteligencije Meseca se koriste, u kontekstu navedenoga jesu zato što je Mesec najnestabilniji od svih planetarnih uticaja i druga inteligencija ima svrhu da bude dodatna kontrola sila koje su prilično nepredvidive.  Iako su siline Trijade Zla ovde samo „pod velom“ i samo predstavljaju Apofisa, Seta i Tifona, čak i u tom ništa više do nagoveštenom obliku one su „zadnja linija odbrane“ za energije koje bi mogle da dosegnu centralni oltar što znači i kandidata. U kasnijoj ceremoniji takozvanog Portala Inicijat će saznati da su svi prethodni stepeni u stvari bili u  sefiri Malkut i da se tek prelaskom Portala kandidat uzdiže u sferi Jesoda. Inicijacija Portala je zapravo eskpanzija pozicije Jesoda iz ceremonije Neofita. Nagoveštena Trijada Zla iz ceremonije Neofita ispoljava se tako u potpunosti tek u ceremoniji Portala i Alhemijski nagoveštaj pozicije Jesoda u ceremoniji Neofita dobija svoj praktični alhemijski smisao tek u ceremoniji portala. Na severu su tokom ceremonije alhemijska predstava čoveka sastavljenog od planetarnih metala, iz biblijskog Nabukodonosorovog sna, odnosno VITRIOL dijagram koji simboliše otkrivanje sirovog materijala za alhemijsku transformaciju.

I dok su u ceremonijama od Zelatora do Praktikusa kandidatima pokazivane tarot karte Univerzum, Sud, Sunce, Mesec, Zvezda i Kula,  u ceremoniji portala na Severu stoji karta Djavo, a na jugu karta Smrt.. Prva se odnosi na Seta, a druga na Tifona, Na severu koji se povezuje sa elemetom zemlje se pod uticajem Omi-Satana dešava kondenzacija i denzifikacija energija, sirov astralni materijal najtamnijih crta kandidata se iznosi na površinu njegovog svetlosnog omotača kako bi se uz pomoć Omi-Satana transformisao. Analogija sa načinom na koji se Neofiti uče da koriste ritual pentagrama kako bi svoje mentalne opsesije raspršili na ivici formiranog kruga  se, iako sličnosti nisu potpuno podudarne, nameće sama.

Na jugu gde je alhemijska vatra su takodje i dijagrami andjela Serafima i Kerubima. Jug je mesto za pročišćenje i posvećenje. Od Omi-Satana na severu kandidat dolazi pod uticaj božanskih energija, preko andjeoske hijerarhije na jugu kako bi se transformisao iz vog originalnog stanja u nešto sasvim novo. U Misterijama sledećeg stepena, Adeptusa minora, kaže se da  „čak i zlo pomaže da se ide ka dobrom“. Znaci koji se koriste u tom stepen usu takozvani LVX znaci, tj četiri položaja tela koji izgledaju kao na slici ispod.

lvx

U jednom od dijagrama Zlatne zore,  deo LVX znaka koji označava slovo V i koji se tradicionalno vezuje za ovu Bogoformu, prikazuje se preko kruga Zodijaka. Ruke usmerene ka gore dodiruju dve astrološke kuće, Bika i Lava. Zemljani i vatreni znaci. Dalo bi se primetiti da upućuje na raspored elemenata i alhemijski proces kroz koji prolazi kandidat u ceremoniji Portala.

Ono što je za nas zanimljivo, najpre jeste to da iako su u pitanju negativne Bogoforme, one nisu zle već imaju svoju pozitivnu ulogu i dobrobit po kandidata. A potom to da se u ceremoniji Neofita, a i generalno kabalistički se to tako tretira na Drvetu Života, pozicija Jesoda eksplicitno povezuje sa egom kandidata.

(nastaviće se…)